רצף טריטוריאלי

עמוד: 1 מתוך 1
2013-01-03
עדאלה הגיש התנגדות לתוכנית, שעל פיה האתר יקלוט 8-5 מיליון מ"ק של עודפי עפר במשך כעשרים שנה