הממשלה אישרה שינויים קלים בתוכנית פראוור לעקירת הבדווים מאדמותיהם

הממשלה אישרה דו"ח שהגיש השר בגין כדי לסלול את הדרך להריסת כפרים ולעקירת עשרות אלפי בדווים מאדמותיהם בנגב

אתמול, 27 בינואר 2012, אישרה הממשלה המלצות ותיקונים קלים בתוכנית פראוור באמצעות דו"ח שהגיש השר בני בגין. הדו"ח, שהיה אמור להביא בחשבון את המחאה הציבורית שקמה בעקבות התוכנית, אימץ רק שינויים מינוריים מהתוכנית, אשר אמורה לעקור עד 70 אלף בדווים מבתיהם בכפרים הלא־מוכרים בנגב כדי לסלול את הדרך להקמת יישובים יהודיים, שמורות טבע ומחנות צבאיים.

מנהל סניף עדאלה בנגב, ד"ר תאבת אבו ראס, אמר כי השינויים שמציע השר בגין ערב עזיבתו הם "שינויים קוסמטיים ולא מהותיים. המשחק במספרים וסטטיסטיקות לא ישנה את העובדה שמתווה פראוור בכללותו הוא מתווה מפלה, גזעני ולא ישים שגם האו"ם והאיחוד האירופי הצטרפו לקריאה לבטלו.

"הבאת מתווה השר בגין לדיון לממשלה בפזיזות ובסתר," הוסיף אבו ראס, "בלי יידוע ודיון במסמך עם בעלי העניין הבדווים וכלל הציבור, ויחד עם בעיות אזוריות לוהטות ככגון ההתרחשויות במצרים ובאיראן, נועד לרמז על הקשר בין הסוגיות ולחזק את הרושם שסוגיית קרקעות הבדווים היא סוגיה של ביטחון לאומי המצריכה הכרעה מיידית, ולא סוגיה אזרחית נטו."

ד"ר אבו ראס הזכיר גם את המסקנות הסופיות של ועדת האו"ם לביעור כל צורות האפליה הגזעית שהתפרסמו במרס האחרון ואת החלטת הפרלמנט האירופי מ-12 ביולי 2012 הוקראת לישראל לסגת מתוכנית פראוור. "אנו קוראים לממשלה להתעשת, לבטל את מתווה פראוור ולפתוח בדיאלוג עם בעלי הקרקעות והנהגת התושבים הבדווים בנגב," הוסיף. "הנגב רחב מספיק להכיל את כל תוכניות הממשלה לפיתוח הנגב לכלל תושביו ובלי לפסוח על תביעות האזרחים הבדווים להכרה בכפריהם ובזכויותיהם ההיסטוריות על אדמותיהם."

אנו רואים בפעילות של העמותה הקיצונית רגבים בנגב קצה הקרחון של ממשלת ימין קיצונית אפשרית הנשענת על הליכוד ביתנו והבית היהודי. אנו מזהירים שהפעילות הקיצונית של תנועת רגבים, באמתלה של שמירה על "אדמות המולדת", נועדה לייאש את הבדווים ולהחריף את המדיניות הממשלתית נגדם. פעילות זו מחריפה את סכסוך הקרקעות ונועדה להבעיר את השטח."

לוח הזמנים של תוכנית פראוור:

תוכנית פראוור אושרה בממשלה בספטמבר 2011- 

- ב־3 בינואר 2012 הובא חוק פראוור – הזרוע הביצועית של התוכנית – לאישור הקבינט 

- בינואר 2012 מונה השר בני בגין כדי לרכז הליך שימוע מטעם הקהילה הבדווית בנוגע ליישום חוק פראוור

- תקופת השימוע הציבורי הסתיימה ב־1 באפריל 2012

ב־27 בינואר 2013 אישרה הממשלה את המלצות השר בגין ואת תיקוניו ליישום חוק פראוור