בני בגין

עמוד: 1 מתוך 1
2013-01-28
הממשלה אישרה דו"ח שהגיש השר בגין כדי לסלול את הדרך להריסת כפרים ולעקירת עשרות אלפי בדווים מאדמותיהם בנגב