בעקבות עתירת עדאלה: המדינה הודיעה כי ייבנו תחנות הסעה לתלמידים בסמוך לבתי ספר בכפרים בנגב

בעתירת עדאלה צוין כי מדי יום מאות התלמידים מתאספים בנקודות לא מוסדרות, ללא שילוט, מדרכות או סככות וליד כבישים ראשיים.

בית המשפט המחוזי בבאר שבע דן  אתמול, 2.7.17, בעתירת עדאלה נגד המועצות האזוריות נווה מדבר ואלקאסום, ונגד משרד החינוך,  בדרישה כי יפעלו להתקנת תחנות הסעה לאיסוף ופיזור תלמידים. העתירה הוגשה בשם הורים לילדים הלומדים בבתי הספר בששה כפרים בנגב: אבו תלול, אבו קרינאת, אלזרנוק, ואדי אלנעם, אום בטין וכוחלה. בנוסף, דרש עדאלה בעתירה, שהוגשה בחודש ינואר 2017, כי יתוקנו כשלי בטיחות כגון מחסור בגדרות מגן, היעדר שילוט, סימון מעברי חצייה ועוד.

 

בתגובה לעתירת עדאלה, הודיעו נציגי משרד החינוך לבית המשפט כי בכוונת המדינה לתקצב את הקמתן של תחנות הסעה לתלמידים, כולל תשתיות תחבורה ציבורית, גדר הפרדה ומעברי חצייה, וזאת בכפוף לדרישות תקצוב מטעם המועצות האזוריות נווה מדבר ואלקסום. באשר לכפרים לא מוכרים, שאינם חלק מהמועצות האזוריות, נכתב בתגובת המדינה כי "המדינה תסכום, באמצעות משרד התחבורה והרשות להסדרת ופיתוח התיישבות הבדואים בנגב ובשיתוף משרד החינוך והמועצות המקומיות, את ההשקה התקציבית המינימאלית למימון מתן מענה בטיחותי ראוי לתלמידים."

 

תגובת משרד החינוך לעיל נכתבה על אף התנגדות המועצות האזוריות, שציינו בתגובתן כי אין הן אחראיות להקמת תחנות ההסעה. במטרה לעקוב אחר ביצוע ההחלטות הנ"ל, בית המשפט קבע את התיק לדיון נוסף בתאריך 10.9.17.

 

עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה אמרה לאחר הדיון כי "מצער מאד שצריך לעתור לבית המשפט על מנת לגרום למדינה לספק שירותים בסיסיים לתלמידי בתי ספר. אנחנו נמשיך לעקוב אחר ההתקדמות של בניית התחנות כפי שהתחייבה המדינה בפני בית המשפט."

 

בעתירת עדאלה צוין כי "נוכח העובדה כי במרבית הכפרים הבדואים הכבישים והמדרכות אינן סלולות, וכן בהעדר צמתים מוסדרים ורמזורים, יוצא כי המעבר בין הדרכים מהווה סכנה חמורה לחיי התלמידים ולשלמות גופם. יתר על כן, העדר תחנות הסעה משמעו שהתלמידים הממתינים להיקלט באוטובוסים או היורדים מהם, מתאספים במקום אחד מבלי שתהיה חלוקה והתארגנות של קבוצות נפרדות לכל הסעה. כתוצאה מכך, נוצר מצב שבו תלמידי בית הספר המתאספים בנקודת הקליטה ממתינים בצפיפות, מה שגורם להידחפות ילדים לאוטובוסים המגיעים ופציעתם."