עדאלה: יש להנגיש מסגרות חינוכיות לילדים בגילאי 3-4 בכפרים הבדואים בנגב

מרכז עדאלה פנה למשרד החינוך ומנהלי מחלקות החינוך במועצות האזוריות נווה מדבר ואל-קסום, בבקשה לפעול באופן מיידי להנגשת מסגרות חינוכיות לילדים בגילאי 3-4 בכפרים הבדואים בנגב.

מרכז עדאלה פנה למשרד החינוך  ומנהלי מחלקות החינוך במועצות האזוריות נווה מדבר ואל-קסום, בבקשה לפעול באופן מיידי להנגשת מסגרות חינוכיות לילדים בגילאי 3-4 בכפרים הבדואים בנגב.

 

במכתב ששלחה עו"ד מונא חדאד ממרכז עדאלה, צוין כי כ-75% מהילדים הבדואים בגילאי 3-4 ביישובים השייכים למועצות האזוריות הנ"ל, אינם לומדים בגנים כתוצאה מהיעדר מסגרות מתאימות והיעדר הסדרי הסעה המאפשרים שילובם בגנים בכפרים סמוכים, וזאת בשונה ממצבם של מרבית הילדים בשאר היישובים בישראל.

בפנייתו, דרש עדאלה גם להכין תכנית מפורטת להנגשת חינוך לילדים בכפרים אלה, הכוללת צעדים למימוש החלטות הממשלה בדבר חינוך חינם לילדים בגילאי 3-4, וכן פירוט התקציבים ולוח הזמנים לבניית כיתות הגן או הסדרת החלופות.

 

במכתבה ציינה עו"ד מונא חדאד כי "מצב הדברים כיום בכפרים עומד בניגוד להחלטת הממשלה בדבר חינוך חינם בגני ילדים ציבוריים עבור ילדים בגילאי 3-4 החל משנת הלימודים 2012-2013."  במכתב צוין גם שתיקון 16 לחוק חינוך חובה, הצפוי להיכנס לתוקף בשנת הלימודים הקרובה, ותקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי, מחייבות את משרד החינוך והמועצה האזורית לפעול לכך שלילדים קיימת גישה למוסדות החינוך הציבוריים ובכך להביא לקיום זכותם לחינוך וזכותם לשוויון בקבלת חינוך. זכות זו, כתבה עו"ד מונא חדאד, "מטילה חובה להקים ולתפעל מוסדות חינוך נגישים וקרובים לאזורי מגוריהם של הילדים."

מסמכים קשורים:

חוקים מפלים קשורים: