חוק חינוך ממלכתי

זכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: הזכות לחינוך
בתוקף
1953
החוק מייסד שתי מערכות חינוך נפרדות כדי לענות על הצרכים השונים בתוך הציבור היהודי. מסדיר בחוק את מטרותיה של מערכת החינוך כך שינחילו, בין היתר, את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; ללמד את תורת ישראל, תולדות העם היהודי, מורשת ישראל והמסורת היהודית, להנחיל את תודעת זכר השואה והגבורה, ולחנך לכבדם. בסעיף 2 (11) שנוסף לחוק בשנת 2000 נקבע כי אחת ממטרותיו של החינוך הממלכתי היא "להכיר את השפה, התרבות, ההיסטוריה, המורשת והמסורת הייחודית של האוכלוסיה הערבית ושל קבוצות אוכלוסיה אחרות במדינת ישראל, ולהכיר בזכויות השוות של כל אזרחי ישראל". השימוש  במונח "להכיר" פוגע במעמד השפה הערבית שהינה שפה רשמית במדינה  והשימוש בניסוח רפה זה רחוק מלחייב את יישום המטרות הללו ואת שילובן בתוכנית הלימודים הלכה למעשה.

טקסט מלא

הודעות לעיתונות