עדאלה למשרד החינוך: עליכם לספק מסגרת חינוכית לילדים שאובחנו כבעלי צרכים מיוחדים

עדאלה פנה למשרד החינוך בשם הורים תושבי היישוב שגב שלום, אשר ילדיהם אובחנו כבעלי צרכים מיוחדים

מרכז עדאלה פנה ביום חמישי, 3.12.15, למשרד החינוך בשם הורים תושבי היישוב שגב שלום, אשר ילדיהם אובחנו כבעלי צרכים מיוחדים. בפניית עדאלה צוין כי בניגוד לחובה המוטלת על משרד החינוך, בבתי הספר היסודיים הרגילים בשגב שלום לא קיימות מסגרות חינוך מיוחד לילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות א' – ג'.

 

עו"ד מונא חדאד ממרכז עדאלה ציינה בפנייתה כי אחד מבתי הספר הגיש בקשה למשרד החינוך להקצאתה של כיתה מקדמת, אשר יש בה כדי לתת מענה מתאים לכ-13 תלמידים בכיתה א', אולם בקשתו והקצאת התקן והתקציב לכיתה לא אושרו על ידי משרד החינוך. עקב כך, ישנם הורים שמעדיפים שלא לשלוח את ילדיהם לבית הספר על רקע אי-יכולתם של הילדים להשתלב בכיתות, או אי-יכולת של המורים לטפל בהם.

 

עו"ד חדאד טענה במכתבה כי מדובר בהפרה חמורה של זכותם של הילדים לחינוך:  "ישנה פגיעה קשה בפוטנציאל הלימודי של ילדי שגב שלום וביכולת השתלבותם החברתית בבית הספר. הדבר מוביל להידרדרות מבחינה חינוכית ומבחינה חברתית והינו מנוגד לתכלית בדבר חיזוק והעצמת אישיותו של התלמיד בעל צרכים מיוחדים המשולב בחינוך רגיל."

 

בנוסף, צוין בפניית עדאלה כי הזכות לחינוך מיוחד של התלמידים בעלי צרכים מיוחדים מעוגנת בחוק חינוך מיוחד, בו נקבע כי "מטרת החינוך המיוחד היא לקדם ולפתח את כישוריו ויכולתו של הילד בעל הצרכים המיוחדים, לתקן ולשפר את תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי וההתנהגותי, להקנות לו ידע, מיומנות והרגלים ולסגל לו התנהגות מקובלת בחברה, במטרה להקל על שילובו בה ובמעגל העבודה".

 

לאור כל האמור לעיל, דרשה עו"ד חדאד כי משרד החינוך יספק מסגרת חינוך מיוחד הולמת ואיכותית בבתי ספר היסודיים בשגב שלום. 

 

חוקים מפלים קשורים: