עדאלה פנה למשרד החינוך בדרישה לבטל את ההפליה נגד תלמידים ערבים "תושבים חוזרים" בקבלת הטבות בבחינת הבגרות בשפה הערבית

עו"ד סאוסן זהר כתבה בפנייתה כי "חוזר המנכ"ל מיועד הלכה למעשה לתלמידים דוברי השפה העברית או שפות לועזיות אחרות תוך הדרת התלמידים הערבים"

מרכז עדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, פנה למשרד החינוך בדרישה לאפשר לשני תלמידים שפנו אליו, ולכל תלמיד ערבי המוגדר כ"תושב חוזר", להיבחן בבחינות בגרות בשאלונים בשפה הערבית, ולהנגיש את ההתאמות בבחינות הבגרות עבור תלמידים ערבים המוגדרים כתושבים חוזרים. לפי חוזר מנכ״ל משרד החינוך, תלמידים שלמדו בחו"ל ארבע שנות לימוד מלאות ומעלה זכאים להטבות משמעותיות, בהתאם לגילם ולשנים בהם למדו בחו״ל והם זכאים להתעלמות משגיאות כתיב, שימוש במילון, הקראת שאלוני בחינה ותוספת בגובה של 10–15 נקודות לציון של הבחינה. אולם בחוזר המנכ״ל נכתב כי מדובר בהטבות רק לנבחנים בשפה העברית.

 

עו"ד סאוסן זהר כתבה בפנייתה כי "חוזר המנכ"ל מיועד הלכה למעשה לתלמידים דוברי השפה העברית או שפות לועזיות אחרות תוך הדרת התלמידים הערבים ואי התחשבות בצרכיהם כלל, זאת למרות היותם חלק מהאזרחים הערבים השייכים למיעוט לאומי בישראל ולמרות העובדה כי השפה הערבית הינה שפה רשמית בישראל.  התעלמות והדרה זו פוגעים בכבודם של התלמידים הערבים הזכאים להטבות בבחינות הבגרות ואשר כמוהם כמו כל תלמיד מקבוצת לאום אחרת, נאלצים להתמודד עם אותם קשיים, אך בשפת אימם, הערבית." הלכה למעשה תלמידים אלו לא יקבלו את התוספות וההתאמות להם זכאים תלמידים יהודים שייבחנו בשפה עברית ולכן הציונים שלהם עלולים להיות יותר נמוכים.

 

בנוסף, טענה עו"ד זהר בפנייתה כי חוזר המנכ"ל מהווה הפרה של חוק זכויות התלמיד ושל החלטות בג"ץ: "ההפליה הנוצרת מחוזר המנכ"ל, מנוגדת לסעיף 5 לחוק זכויות התלמיד המעגן את עקרון איסור ההפליה במוסדות החינוך ואשר מטרתו הינה קביעת עקרונות לזכויות התלמיד ברוח כבוד האדם ועקרונות האמנה הבינלאומית לזכויות הילד; היא גם מנוגדת להלכה הפסוקה הקובעת כי הפליה על רקע לאום הינה פסולה ועל כן בלתי חוקתית."

 

שני התלמידים המיוצגים על ידי עדאלה הם ילדיהם של בני הזוג סחר ואיהאב פרח מתגוררים בכפר יאסיף בגליל: גו'רג' שהינו יליד 1999 וסמא שהינה ילידת 2003. במהלך השנים 2006 עד 2013 שהתה המשפחה בארה"ב לצורך לימודים לתואר שלישי של מר פרח בתחום המשפט המסחרי. בשנת 2013 ועם חזרת המשפחה לישראל ובשל שהותם מעל חמש שנים בחו"ל, כל בני המשפחה הוכרו כתושבים חוזרים. איהאב פרח אמר כי  "לא מספיק שהילדים צריכים להתמודד עם לימוד של שתי שפות חדשות להם, אלא אומרים להם בנוסף שייבחנו בעברית, שזו לא שפת האם שלהם. זה יותר מדי." 

מסמכים קשורים: