9. 366 הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - מטרות החינוך)

זכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שירות צבאיכלכליות ותרבותיות: הזכות לחינוך זכויות חברתיות
הצעת חוק

תיקון זה מבקש לכלול בסעיף 2 לחוק החינוך הממלכתי, המגדיר את מטרות החינוך, החובה לשרת את המדינה בשירות צבאי או אזרחי כמטרה עיקרית נוספת של מערכת החינוך בישראל.


טקסט מלא