בעקבות פניית עדאלה: משרד החינוך ביטל את ההפליה נגד תלמידים ערבים "תושבים חוזרים" בקבלת הטבות בבחינת הבגרות בשפה הערבית

עדאלה: על משרד החינוך לתת עדיפות ייחודית לכך שהתלמידים הערבים במערכת החינוך זכאים להנגשה מלאה של השפה הערבית

משרד החינוך הודיע ביום 5.9.16 למרכז עדאלה כי בכוונתו לבטל את ההפליה נגד תלמידים ערבים "תושבים חוזרים" בקבלת הטבות בבחינת הבגרות בשפה הערבית. בחודש מאי השנה פנה מרכז עדאלה למשרד החינוך  בדרישה לאפשר לשני תלמידים שפנו אליו, ולכל תלמיד ערבי המוגדר כ"תושב חוזר", להיבחן בבחינות בגרות בשאלונים בשפה הערבית, ולהנגיש את ההתאמות בבחינות הבגרות עבור תלמידים ערבים המוגדרים כתושבים חוזרים. לפי חוזר מנכ״ל משרד החינוך שהיה בתוקף עד כה, תלמידים שלמדו בחו"ל ארבע שנות לימוד מלאות ומעלה זכאים להטבות משמעותיות, בהתאם לגילם ולשנים בהם למדו בחו״ל והם זכאים להתעלמות משגיאות כתיב, שימוש במילון, הקראת שאלוני בחינה ותוספת בגובה של 10–15 נקודות לציון של הבחינה. אולם בחוזר המנכ״ל נכתב כי מדובר בהטבות רק לנבחנים בשפה העברית.

 

עו"ד נעמי יולס כתבה בתגובתה לעו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה כי "יובהר כי ככל ותלמיד מוגדר במערכת משרד החינוך כתושב חוזר הוא זכאי לקבלת התאמות, בין אם מדובר בתלמיד מהמגזר הערבי או מהמגזר היהודי. אעדכנך כי בקרוב יעודכן חוזר המנכ"ל העוסק בזכויות של תלמידים עולים ותושבים חוזרים הנבחנים בבחינות הבגרות, כך שיובהרו זכויותיהם של תלמידים מהמגזר הערבי המוגדרים תושבים חוזרים." כך, למשל, תלמידים המוגדרים "תושבים חוזרים" זכאים להתעלמות משגיאות כתיב, שימוש במילון, הקראת שאלוני בחינה ותוספת בגובה 10–15 נקודות לציון השנתי, ומעתה גם תלמידים ערבים יהיו זכאים להטבות אלה.

 

עו"ד סאוסן זהר, שפנתה למשרד החינוך בנושא, אמרה כי "מצער שהיה צורך בפנייה בשם משפחת פרח אל משרד החינוך על מנת לעדכן את חוזר המנכ"ל, לאחר שילדים רבים לפני כן כבר נפגעו. זו אחריות של משרד החינוך לפעול לחינוך שוויוני, תוך מתן עדיפות ייחודית לכך שהתלמידים הערבים במערכת החינוך זכאים להנגשה מלאה של השפה הערבית במהלך לימודיהם. יחד עם זאת, אנחנו שבעי רצון מההחלטה של משרד החינוך לעדכן את חוזר המנכ״ל ולהנגיש באופן שוויוני את ההתאמות במבחני בגרויות גם לתלמידים ערבים״.