עדאלה ללמ"ס: חדשו את פרסום תחזיות התלמידים במערכת החינוך

מרכז עדאלה פנה ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) בבקשה כי יחדשו את פרסום תחזיות התלמידים במערכת החינוך

מרכז עדאלה ו-וועדת המעקב לענייני החינוך הערבי פנו ביום חמישי, ה- 29.10.15, ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) בבקשה כי יחדשו את פרסום תחזיות התלמידים במערכת החינוך. פניית עדאלה ו-וועדת המעקב באה בעקבות ידיעות בתקשורת לפיהן בניגוד לשנים קודמות, בכוונת הלמ"ס לחדול מלפרסם תחזיות תלמידים במערכת החינוך.

 

עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה ציינה במכתבה כי פרסומן של תחזיות התלמידים מהווה כלי חשוב ביותר בפעילותם של ארגוני חברה אזרחית העוסקים במערכת החינוך הערבית: " אין זה סוד כי קיימים פערים גדולים בין מערכת החינוך העברית והערבית המגיעה בתחומי חינוך רבים לכדי הפליה פסולה, בין אם בהקצאת התקציבים בין מערכות החינוך, בין אם בתשתיות הפיזיות ובין אם בסיפוק צורכי שתי המערכות. תחזיות התלמידים מאפשרת עריכת רשימת דרישות תקציביות, יישום תכניות, דרישות לשיפור במערכת החינוך, היענות לצורכי לימוד לרבות כיתות וכדומה לטובת התלמידים בכלל והתלמידים הערבים בפרט."

 

בנוסף, נטען בפניית עדאלה כי פרסום התחזיות נחוץ מאד לנוכח אופייה של מערכת החינוך בישראל: "פרסום התחזיות מקבל משנה חשיבות בשל מגוון הזרמים של מערכת החינוך בישראל והצרכים השונים והמגוונים שכל מערכת דורשת על מנת לעמוד בצרכים החינוכיים של התלמידים במערכות השונות. סיפוק צרכים לפי תחזיות במיוחד במציאות שבה קיימים פערים גדולים בין מערכות החינוך, אמור לסייע בהגשמת מטרות החינוך הקבועות בחוק החינוך הממלכתי"

 

לאור זאת, ביקשה עו"ד זהר במכתבה כי הלמ"ס תחדש את פרסומן של תחזיות תלמידים במערכת החינוך. 

מסמכים קשורים:

חוקים מפלים קשורים: