נייר עמדה של מרכז עדאלה: אפלייה נגד ילדים ערבים במערכת החינוך

לקראת יום הילד, מפרסם מרכז עדאלה נייר עמדה בנושא האפלייה במערכת החינוך לגיל הרך

לקראת יום הילד, שחל ב- 1.6.15, מפרסם מרכז עדאלה נייר עמדה בנושא האפלייה במערכת החינוך לגיל הרך. בנייר העמדה, שכתבו עורכות הדין מונא חדאד וסאוסן זהר ממרכז עדאלה, מוצגים נתונים ממקורות שונים, המעידים על אפלייה חמורה נגד ילדים ערבים-פלסטינים במערכת החינוך.

 

מנתונים שאסף מרכז עדאלה עולה כי נכון לשנת 2014, כ- 75% מהילדים הבדואים אזרחי ישראל בגילאי 3-4 אינם לומדים בגנים, או שאין להם גישה לגני טרום חובה, זאת בעוד כ- 5% בלבד מהילדים היהודים בני גיל זה לא למדו בגנים במהלך שנת 2014. הסיבות העיקריות לפערים הגבוהים הן מחסור בגנים והעדר תחבורה לגנים קיימים. למרות פניית מרכז עדאלה למשרד החינוך בנושא זה לפני מספר חודשים, בה דרש עדאלה להכין תכנית מפורטת להנגשת חינוך לילדים בכפרים אלה, טרם התקבלה כל התייחסות בתגובה.

 

בנוסף על כך, מביאות הכותבות נתונים מדו"חות אשר מעידים על אפלייה במערכת החינוך נגד ילדים ערבים, ועל הצעדים הדרושים לשיפור המצב. בדו"ח מבקר המדינה לשנת 2015 צוין כי קיים פער משמעותי בין מספר הבקשות שהוגשו לפתיחת גני ילדים ביישובים ערביים לעומת מספר הבקשות שאושרו ע"י משרד החינוך. לדוגמא, מועצת חורה הגישה בקשות לפתיחת 13 גני ילדים בין השנים 2012-2014, אולם קיבלה בתגובה אישור לפתיחת ארבעה גנים בלבד. לפי מרכז אל-טופולה, המרכז להעצמת נשים בחברה הערבית, חסרים כ- 1050 גני ילדים ביישובים ערביים.     

 

עוד מציין מבקר המדינה בדו"ח הנ"ל כי ילדים יהודים לומדים 6 ימים בשבוע (35 שעות שבועיות) בהשוואה לחמישה ימי לימוד בקרב ילדים ערבים (30 שעות שבועיות), וכי משרד החינוך מעביר לרשויות ערביות רק 693 שקל לילד לצרכי חינוך, וזאת לעומת 807 שקלים לילד לטובת רשויות מקומיות יהודיות.

עו"ד מונא חדאד ממרכז עדאלה אומרת כי "מחקרים מוכיחים כי קיימת השפעה מכרעת לשנות החיים הראשונות של הילד/ה על התפתחותו/ה הכוללת. למרות שחוק חינוך חובה יחול החל משנת הלימודים הבאה על ילדים מגיל 3 ומעלה, המדינה לא סיפקה תשובות ראויות לגבי מצבם הקשה של גני ילדים ביישובים ערביים. על משרד החינוך לקחת אחריות ולנקוט בצעדים הדרושים על מנת לצמצם את הפערים בין ילדים יהודים לערבים, וביניהם בניית גנים חדשים, הקצאת משאבים שווים, יישום תקצוב דיפרנציאלי והנגשת גני ילדים לילדים בדואים מגיל 3."

מסמכים קשורים:

חוקים מפלים קשורים: