עדאלה למשרד החינוך: עליכם לעמוד בהתחייבותכם להרחיב את שטח בית הספר עירוני י"ב ביפו

בעבר הובטח להנהלת בית הספר ולהורי התלמידים שהאגף החדש ייפתח לרשותם כבר בשנת הלימודים הקרובה, 2017-18

מרכז עדאלה פנה, בשם וועד הורי התלמידים של תיכון עירוני י"ב, לעיריית תל אביב ולמשרד החינוך, בדרישה כי יעמדו בהתחייבותם להקצות את האגף החדש שנבנה לבית הספר תיכון עירוני י"ב, ולא כפי שהחליטה לאחרונה העירייה. בתחילת חודש ינואר הודיעו נציגים של עיריית תל אביב להורי התלמידים, באופן מפתיע ובניגוד גמור להסכמות והתחייבויות קודמות, כי האגף שנבנה יוקצה לבית ספר חדש למדעים. בית הספר עירוני י"ב ביפו הינו בית הספר הערבי הממלכתי הגדול ביותר בעיר.

 

עורכות הדין סאוסן זהר ומונא חדאד ממרכז עדאלה ציינו במכתבן כי שינוי החלטתה של עיריית תל אביב בדבר ייעודו של האגף החדש, הינה הפרה בוטה של התחייבות הרשויות בפני הורי התלמידים: "כתוצאה מהצלחת בית הספר בהורדת אחוז הנשירה, עלתה הצפיפות בבית הספר והוא סובל בשנים האחרונות ממצוקה פיזית קשה. כתוצאה מכך, כבר בשנת 1998 ולאחר דיונים רבים בין משרד החינוך ומנהל החינוך בעיריית תל אביב-יפו הוחלט על תכנית הרחבה של בית הספר... בפרוגרמה והשרטוטים של הבניין החדש שהוכנו ואושרו ע"י העירייה, צוין בבירור כי מטרת התכנון היא 'הקמת מיבנה בית הספר תיכון בין 12 כיתות כהרחבה לבית ספר תיכון י"ב קיים' ובכל תקופת בנייתו הונח שלט על ידי העירייה ומשרד החינוך לפיו הבניין מיועד להרחבת בית הספר מקיף י"ב."

 

עורכות הדין זהר וחדאד הדגישו בפנייה כי בעבר הובטח להנהלת בית הספר ולהורי התלמידים שהאגף החדש ייפתח לרשותם כבר בשנת הלימודים הקרובה, 2017-18, אולם עיריית תל אביב החליטה באופן פתאומי וחד צדדי לשנות את ייעודו: "בתחילת חודש ינואר 2017 ובאמצע ההכנות למעבר לאגף החדש, הוזמנו מרשיי לפגישה עם נציגי מנהל החינוך של העירייה אשר לתדהמתם וללא כל התראה מוקדמת הודיעו להם שהם עומדים לקדם רפורמה בחינוך הערבי ביפו ובמסגרתה החליטו לשנות את ייעוד האגף החדש שנבנה כדי להקים בית ספר חדש למדעים. ההחלטה בדבר הרפורמה התקבלה ללא התייעצות עם הנציגים הרלוונטיים וללא בחינה ומחקר רציניים ומבוססים על מצב החינוך הערבי ביפו והמתחשבים בצרכים האמיתיים של התלמידים בעיר ומתעלמים אף מצורכי ודרישות הורי התלמידים...". בנוסף, ציינו זהר וחדאד כי צוות המורים כולו מתנגד לשינוי ההחלטה ואף שלח לעיריית תל אביב מכתב בנדון.

 

 

בפניית עדאלה נטען עוד כי החלטתה הפתאומית וחסרת הפשר של עיריית תל אביב מפרה את זכותם של תלמידי בית הספר לחינוך ראוי: "ההחלטה לשנות את ייעודו של האגף החדש וההתעלמות מהמצוקה הקשה הקיימת בבית הספר מובילים למצב חמור מאוד באקלים הלימודים וגורמים לנזק חינוכי. שכן, הקמת בית ספר חדש באגף החדש ברחוב טולוז משמעה הקמת הנהלה חדשה, צוות חינוכי חדש, קבלת תלמידים חדשים וחשוב מכל שינוי דרסטי בתוכנית הלימודים ומעבר מתוכנית כללית לתוכנית המדגישה את המדעים, הדגש שלאו דווקא עומד לטובתם של הילדים ולאו דווקא הילדים מוכנים ומסוגלים לעמוד בו כעת. ההורים לא נועצו וקיים אצלם חשש מוחשי שאם ילדיהם יועברו לבית ספר חדש בניגוד לרצונם, הדבר יוביל לפגיעה ברצף החינוכי והחברתי בבית הספר הקיים."

 

לאור זאת, דרש מרכז עדאלה מעיריית תל אביב וממשרד החינוך לחזור בהם באופן מיידי מהחלטתם להקצות את האגף החדש לבית ספר למדעים, ולקיים את התחייבותם ארוכת השנים להקצות אגף זה לצורך הרחבת בית ספר עירוני י"ב. 

מסמכים קשורים:

חוקים מפלים קשורים: