משרד החינוך ביטל את מסלולי התקצוב הנפרדים של סטודנטים להוראה על בסיס לאום

עדאלה: מלכתחילה טענו כי מדובר בשיטת תקצוב שגורמת להפרדה פסולה על בסיס לאום

משרד החינוך ביטל את החלטתו לתקצב באופן מפלה סטודנטים ערבים להוראה. לפני כחצי שנה, הוחלט במשרד החינוך לתקצב סטודנט ערבי ב-0.56% מהתקציב שנקבע לסטודנט אחר להוראה, כאשר גובה התקצוב השנתי לסטודנט יהודי עומד על כ-25 אלף שקלים בשנה.  לטענת משרד החינוך, מטרת ההוראה היתה להפחית את מספר הסטודנטים/ות הערבים/ות להוראה.

 

בתגובה להוראה החדשה, פנתה בתאריך 17.8.16 עורכת הדין סאוסן זהר ממרכז עדאלה לשר החינוך נפתלי בנט, וליועמ"ש אביחי מנדלבליט, בדרישה כי יורו על ביטולה של ההוראה. עו"ד זהר טענה בפנייתה כי  "משרד החינוך נוקט במדיניות של הפרדה בתקצוב על בסיס לאום ומוצא המוביל להפליה פסולה על רקע לאום כנגד הסטודנטים המלווה בפגיעה בנגישותם של הסטודנטים הערבים למסלולי הוראה שונים...כמו כן, מדיניות זו גורמת להפליה בין המכללות עצמן, שכן מכללות המכשירות רק סטודנטים ערבים, לעולם יתוקצבו כמעט במחצית אל מול המכללות המכשירות הן סטודנטים ערבים והן יהודים."

 

בנוסף, נטען בפניית עדאלה כי "מדיניות תקצוב זו מובילה לפגיעה בזכות החוקתית לחופש העיסוק המעוגנת בחוק יסוד: חופש העיסוק. שכן, מדיניות ממשלתית המתערבת ברכישת הכשרה למקצוע זה או אחר, על בסיס לאום, מוצדקת ההתערבות הממשלתית ככל שתהיה מבחינת הכוון תעסוקתי, מהווה פגיעה בחופש העיסוק ומנוגדת לתנאים בהן ניתן להגביל חירות כפי שנקבעו בחוק היסוד."

 

בתגובה להחלטת משרד החינוך, עו"ד זהר אומרת כי "מלכתחילה טענו כי מדובר בשיטת תקצוב שגורמת להפרדה פסולה על בסיס לאום, ואשר פוגעת בזכויות הסטודנטים והסטודנטיות הערבים להוראה. אנו נמשיך לעקוב אחר פעולות משרד החינוך על מנת לוודא כי השיטה אכן בוטלה ונפעל לכך שלא תהיינה פרקטיקות דומות בעתיד. מצער שלקח למשרד החינוך זמן רב להכיר בכך שהשיטה פסולה, אבל כעת אנחנו מברכים על כך שהמשרד חזר בו מהחלטתו".

מסמכים קשורים:

חוקים מפלים קשורים: