עדאלה דורש להקים בית ספר ממלכתי ערבי ראשון בבאר שבע

בעיר באר שבע מתגוררים כיום כ- 3,500 תושבים ערבים, מתוכם כ- 330 ילדים בגילאי בית ספר. בעיר קיימים כ- 40 בתי ספר, מתוכם 10 בתי ספר ממלכתיים דתיים, המלמדים כולם בשפה העברית.

מרכז עדאלה פנה למשרד החינוך ולעיריית באר שבע בדרישה לפתוח בית ספר ערבי ראשון בעיר, וזאת כבר בשנת הלימודים הקרובה. בעיר באר שבע מתגוררים כיום כ- 3,500 תושבים ערבים, מתוכם כ- 330 ילדים בגילאי בית ספר. בעיר קיימים כ- 40 בתי ספר, מתוכם 10 בתי ספר ממלכתיים דתיים, המלמדים כולם בשפה העברית.

בהעדר בית ספר ערבי בעיר רוב התלמידים הערבים לומדים מחוץ לעיר, בבתי הספר של הישובים הערבים הסמוכים. בתי ספר אלה מקבלים תלמידים מחוץ לתחומם על בסיס מקום פנוי ובהתאם לאפשרויות המוגבלות של אותם בתי ספר.  בנוסף, לימודים מחוץ לעיר כרוכים בטרחה גדולה לילדים ולהוריהם ובעלויות כספיות משמעותיות עבור הסעות הלוך ושוב אל בתי הספר ביישובים השונים.

חלק מההורים מסרבים לשלוח את ילדיהם אל מחוץ לעיר, ובכך כ- 100 תלמידים נאלצים ללמוד בבתי ספר המלמדים בשפה העברית. אופציה זו, מאלצת את ההורים לוותר על חינוך איכותי בשפת אימם תוך איבוד המרקם החברתי והתרבותי שילדים אלו יכולים לקבל במסגרת חינוכית בשפת אימם.

במכתב ציינה עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה כי מספר התלמידים הערבים בבאר שבע כיום וכן הגידול המתמשך במספר התושבים הערבים בעיר מצדיקים הקמת בית ספר ששפת ההוראה בו הינה השפה הערבית ואשר ישרת את התושבים הערבים בעיר, יענה על צרכיהם ויממש את זכותם הבסיסית לחינוך נגיש.

 

בהתאם לחוק החינוך הממלכתי, החובה לדאוג לחינוך נגיש עבור כל התלמידים אזרחי המדינה מוטלת במשותף על משרד החינוך והרשות המקומית. כמו כן, משרד החינוך מוסמך לחייב את הרשות המקומית לפתוח ולקיים מוסדות חינוך רשמיים בתחומה. בנוסף על כך, החוק מציין כי אחת ממטרת החינוך הממלכתי הינה להכיר את השפה, התרבות וההיסטוריה של האוכלוסייה הערבית, כמו גם להכיר בזכויות השוות של כלל קבוצות האוכלוסייה.

מסמכים קשורים:

חוקים מפלים קשורים: