עדאלה פנה למועצת אלקסום בדרישה לתקן ליקויים בטיחותיים חמורים בביה"ס

בגלל המצב הבטיחותי הגרוע של בית הספר התלמידים מקיימים את הפסקותיהם בתוך מבנה בית הספר

מרכז עדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, פנה לעו"ד אביבה כינורי, היועצת המשפטית של רשת אורט, למר ניר שמואלי, מנהל מחלקת החינוך במועצה האזורית אלקסום ולגב' עמירה חיים, מנהלת מחוז הדרום במשרד החינוך, בדרישה כי יפעלו באופן מיידי לתיקונם של ליקויים בטיחותיים חמורים בבית הספר. פניית עדאלה באה בעקבות תלונות מהורים לילדים אשר לומדים בבית הספר.

 

עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה כתבה בפנייתה כי מבין הליקויים החמורים שיש לתקן באופן מיידי ניתן למנות:

  • דרכי הגישה הרגליות לבית ספר, כמו גם שבילי החצר שבו, אינם סלולים, מרוצפים או כבושים.
  • בחצר בית הספר, היכן שהילדים אמורים לשהות במהלך הפסקות, ישנה פסולת בנייה הכוללת ברזלים בולטים, צינורות חשופים וסככות.
  • חצר בית הספר ממוקם סמוך לקו מתח גבוה.
  • ברחבי בית הספר מוצבים פיגומים אשר אינם מגודרים באופן שימנע מילדים גישה אליהם. הורי ילדים דיווחו כי רבים מהילדים ניגשים לשחק שם.
  • באחת מכניסות בית הספר נמצאת צנרת מים חשופה.
     

בגלל המצב הבטיחותי הגרוע של בית הספר התלמידים מקיימים את הפסקותיהם ואת שיעורי החינוך הגופני בתוך מבנה בית הספר. בנוסף על כך, בית הספר לא מחובר לרשת החשמל אלא לגנרטורים המוצבים בסמוך לכיתות אשר גורמים רעשים כבדים. לפניית עדאלה צורפו תמונות רבות המעידות על מצבו הבטיחותי הירוד והחמור של בית הספר.

 

עו"ד זהר טענה בפנייתה כי "כל מעבר של התלמידים אל בית הספר וממנו החוצה, מציב אותם בסכנת מעידה, החלקה ופציעה נוכח האלמנטים החדים הפזורים לאורך כל המרחב החיצוני של בית הספר. אין צורך להרחיב על הסכנה הנשקפת מהצבת פיגומים לא מגודרים בסביבה בה מצויים תלמידים העלולה לגרום לקיפוח חיי התלמידים כתוצאה מטיפוס על אותם פיגומים."

 

מבחינה משפטית, נטען בפניית עדאלה כי מדובר בהפרה חמורה של זכויות התלמידים: "הליקויים החמורים המתוארים ומתועדים בתמונות לעיל, גורמים לפגיעה חמורה בזכויות החוקתיות של תלמידי בית הספר לחינוך נגיש והולם, לבריאות ולשלמות גוף ובזכותם לעשות שימוש חינוכי נאות במבנה בית הספר."

 

לאור כל האמור לעיל, דרשה עו"ד זהר כי משרד החינוך, המועצה אזורית אלקסום ורשת אורט בישראל, יפעלו באופן מיידי לתיקון כל הליקויים הבטיחותיים בבית הספר מולדה.

 

הינד א-סנע, עובדת השטח של מרכז עדאלה בנגב שביקרה בבית הספר, אמרה כי "נראה כי בית הספר נפתח ללא כל ביקורת של גורם מקצועי בתחום הבטיחות. הליקויים הבטיחותיים החמורים מחייבים טיפול ותיקון מיידיים וזאת מפאת הסכנה הנשקפת מהם על חיי ובריאות התלמידים, הצוות החינוכי וכלל מבקריו של בית הספר וזאת לפני שייגרמו אבדות לגוף."

מסמכים קשורים: