מרכז עדאלה למשרד הבריאות ולקופ"ח כללית: להקים מרפאה בכפרים כוחלה ומכחול

היעדר מרפאה בכפרים מהווה הפרה לחובה המוטלת על המדינה מכוח חוק בריאות ממלכתי לספק שירותי רפואה נגישים וזמינים.

מרכז עדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, פנה לסגן שר הבריאות, צחי הנגבי, ולקופת חולים כללית בדרישה כי יפעלו להקמת מרפאה בכפרים הערבים-בדואים כוחלה ומכחול. בפניית עדאלה נטען כי  היעדר מרפאה בכפרים מהווה הפרה לחובה המוטלת על המדינה מכוח חוק בריאות ממלכתי לספק שירותי רפואה נגישים וזמינים.

עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה כתבה בפנייתה כי בהיעדר מרפאה של קופת חולים, תושבי שני הכפרים, כאלפיים תושבים סך הכל, נאלצים לנסוע לעיירה כסייפה הנמצאת במרחק כ- 9 קילומטר מהכפרים. בהיעדרה של תחבורה ציבורית שוטפת וחוסר זמינות תחבורה פרטית אצל נשות הכפר, לעיתים קרובות נתקלים התושבים, לרבות הנשים והילדים, בקשיים בנגישות אל המרפאה בכסייפה.

עו"ד זהר הדגישה בפנייתה כי "פגיעה שכזו אינה מצויה ביישובים יהודים סמוכים. שם, קיימות יותר ממרפאה אחת, המעניקה שירות נגיש וזמין לכלל אוכלוסיית היישוב. במצב דברים זה...נפגעת זכותם של תושביהם לקבלת טיפול רפואי באופן שוויוני." כתבה עו"ד זהר.

במרכז עדאלה אומרים כי למרות שמבחינה רשמית הכפרים כוחלה ומכחול הוכרו ע"י המדינה עוד בשנת 2003, ואוחדו עם כפרים נוספים תחת המועצה האיזורית אבו בסמה, מבחינת תנאי החיים והתשתיות המצב בכפרים אלה נותר כפי שהיה, ומבחינות רבות הוא אינו שונה ממצבם הקשה של הכפרים הלא מוכרים.