עתירה מינהלית

עמוד: 1 מתוך 1
בנס ציונה מתגוררת משנת 1960 משפחת אבו עובייד, שילדיה לומדים בבית הספר אלג'ואריש ברמלה, המרוחק כ-12 קילומטרים מבתיהם של התלמידים. בתחילת שנת הלימודים 2004--2005 הופסקו ההסעות שסיפקה עיריית נס ציונה לתלמידים, בלי שלמשפחות...
2013-01-16
העתירה דרשה לקבוע התניות ברורות המחייבות את העמותות המתמודדות לקיים את עקרון השוויון ולבטל את נוהל משרד הבינוי והשיכון "מכרזים להקצאת קרקע לעמותות"