בית המשפט המחוזי בחיפה

עמוד: 1 מתוך 1
2013-01-16
העתירה דרשה לקבוע התניות ברורות המחייבות את העמותות המתמודדות לקיים את עקרון השוויון ולבטל את נוהל משרד הבינוי והשיכון "מכרזים להקצאת קרקע לעמותות"