הצעת החוק שתביא להכפפת המשטרה לשר הממונה היא בלתי חוקתית

מרכז עדאלה העביר את התנגדותו להצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה שהגיש איתמר בן גביר לקראת מינויו לשר לביטחון לאומי.

 

עדכונים

ב-26.12.22 אישרה מליאת הכנסת את פיצול הצעת החוק, שבאה בעקבות קושי להעביר את סעיף הכפיפות, והותירה בהצעה הראשונה שתובא לאישור בקריאה שנייה ושלישית את הסעיפים המקנים לשר את הזכות להתוות את מדיניות המשטרה ואת העקרונות הכלליים לפעולתה, לרבות מדיניות בתחום החקירות וקביעת "סדרי עדיפויות עקרוניים". לקריאת הצעת החוק לאחר הפיצול

 

ב-27.12.22 מרכז עדאלה העביר ליועצת המשפטית לממשלה וליועצת המשפטית לכנסת מכתב נוסף שבו הבהיר כי אין בהצעה המפוצלת כדי לרפא את הפגמים החוקתיים שהצביע עליהם עדאלה בפנייתו הקודמת. לקריאת המכתב

 

ב-28.12.22 עברה הצעת החוק הראשונה בקריאה שלישית בכנסת.

 

ב-22.12.22 העביר מרכז עדאלה אל היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה והיועצת המשפטית לכנסת שגית אפק, דרישה לפעול למניעת קידום הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה  (מס' 39) (סמכויות) התשפ"ג – 2022, שהגיש ח"כ איתמר בן גביר. הצעת החוק, שבאה בעקבות ההסכם הקואליציוני בין הליכוד לבין מפלגת עוצמה יהודית לקראת כינון הממשלה ה-37, נועדה להכפיף את המשטרה לשר לביטחון לאומי המיועד בן גביר, ולהעביר אליו סמכויות נרחבות הכוללות התוויות המדיניות בנוגע לחקירות ולטיפול בתיקים, להעמדה לדין ועוד.

 

במכתב שהועבר באמצעות עו"ד נארימאן שחאדה זועבי ממרכז עדאלה, נטען כי ראשית כי מדיניות שר אינה יכולה לגבור על הוראות חוק המסדירות את פעולת המשטרה ואת אמות המידה להפעלת סמכותה. נוסף על כך, הסמכויות המופקדות בידי המשטרה באמצעות קבוצה של חוקים המתווים את סדרי הדין בפלילים, הינן סמכויות מעין שיפוטיות המשפיעות באופן ישיר על זכויות האזרחים וחלקן גם מבקש להגן על זכויות האזרח מכוח המשטרה. התערבות בשיקול הדעת העצמאי של המשטרה בהפעלת סמכויות אלה, נוגדת לטענת מרכז עדאלה את הוראות סעיף 34 לחוק יסוד: הממשלה, האוסר על שר ליטול לידיו סמכויות מעין שיפוטיות.

 

מרכז עדאלה הוסיף וטען כי הצעת החוק תוביל לפגיעה בזכות החוקתית לשוויון, היות שהתערבות פוליטית באכיפת החוק תוביל באופן וודאי לאכיפה בררנית. כל זאת במיוחד לנוכח ההצהרות הגלויות של השר המיועד באשר לכוונותיו בהתוויות מדיניות המשטרה בעתיד, שמעידות גם על תכלית פסולה ובלתי ראויה של הצעת החוק.

 

לקריאת המכתב