עדאלה: מדיניות הממשלה משני צדי הקו הירוק מחייבת כינוס של ועדת האו"ם נגד אפרטהייד ומשליכה על ההליכים נגד ישראל בהאג

בנייר עמדה שמנתח את קווי היסוד וההסכמים הקואליציוניים, מצביע מרכז עדאלה כי בכוונת הממשלה להעמיק, למסד ולבסס בחקיקה את העליונות היהודית וההפרדה הגזעית כעקרונות מנחים של המשטר בישראל. יוזמות החקיקה וקווי המדיניות שבכוונת הממשלה לקדם, מרחיבים את ההפרות המתמשכות של האיסורים המוחלטים של המשפט הבינלאומי, והכוונה הפלילית שעולה מהם עשויה להצדיק כתבי אישום אישיים בבית הדין הפלילי הבינלאומי.

ב-10.1.2023 פרסם עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, נייר עמדה על ההשלכות המשפטיות של קווי היסוד וההסכמים הקואליציוניים של ממשלת ישראל ה-37, שהושבעה ב-29.12.2022. נייר העמדה סוקר את קווי המדיניות עליהם התחייבה הממשלה החדשה בראשות בנימין נתניהו, המעמיקים ומרחיבים את מדיניות ההדרה, ההפליה, ההפרדה, השליטה והדיכוי נגד הפלסטינים משני צדי הקו הירוק בכל תחומי החיים. במסקנותיו, מונה מרכז עדאלה את ההפרות של האיסורים המוחלטים המעוגנים בדין הבינלאומי הכרוכות במדיניות הממשלה המוצהרת, ובכלל זה האמנה נגד פשע האפרטהייד וחוקת רומא המקימה את בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג.


לקריאת נייר העמדה של עדאלה: "מפת הדרכים להעמקת משטר של עליונות יהודית"

 

עיקרי הניתוח של מרכז עדאלה למסמכי הקמת הממשלה

עליונות והפרדה כעקרונות מנחים: בסעיף הראשון לקווי היסוד של הממשלה נקבע, כי "לעם היהודי זכות בלעדית ובלתי ניתנת לערעור על כל מרחבי ארץ ישראל". בלעדיות זו, מהווה את העיקרון המנחה של כל קווי המדיניות שבכוונתה לקדם ביחס לכלל האוכלוסייה הפלסטינית משני עברי הקו הירוק: שלילת הזכות להגדרה עצמית מהעם הפלסטיני וביסוס מדיניות גזענית של עליונות והפרדה בכל השטחים תחת שליטתה של ישראל. הצהרה זו פוסעת צעד נוסף מעבר ליסודות הגזעניים שעוגנו תחת חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, עליו התריע מרכז עדאלה בעת חקיקתו ולאחריה בעתירה שהגיש לבג״ץ בשם ועדת המעקב העליונה וההנהגה הערבית בישראל, כי הוא קולוניאלי במהותו ובעל מאפיינים ברורים של אפרטהייד.

 

ביסוס של מסלולי אכיפת חוק נפרדים: נגד אזרחי ישראל הפלסטינים, התחייבה הממשלה הנכנסת להפנות אמצעים דכאניים שיש להם מאפיינים מובהקים של מדיניות אפרטהייד: היא מקימה יחידת שב"כ מיוחדת שתפעל בקרב האוכלוסייה הערבית, וממנה את נציגה המובהק של הזרם הקיצוני ביותר של תומכי העליונות היהודית, לעמוד בראש מערכת שתחתיה ירוכזו מרבית סמכויות השיטור. בכוונת הממשלה לייצר עונשים המכוונים אך ורק כלפי פלסטינים, לרבות עונש מוות. זאת ועוד, הממשלה התחייבה להעניק באמצעות חקיקה פטור גורף מענישה לשוטרים ולחיילים, תוך שהיא מתחייבת לבטל החלטות מדיניות קודמות שהתקבלו כחלק מיישום מסקנות ועדת אור.

 

הרחבת פשעי המלחמה בשטחים הכבושים: ממשלה זו מתחייבת להמשיך ולקדם את פשע ההתנחלויות, לבצע סיפוח דה פקטו של השטחים הכבושים ולהעמיק בהם את מדיניות האפרטהייד שישראל מפעילה. זאת, באמצעות הרחבת התנחלויות בשטחים הכבושים, "הסדרת" התנחלויות ומאחזים, וחקיקה צבאית שתביא לזיהוי מהותי בין הדינים החלים על אזרחי ישראל המתגוררים בישראל לבין המתנחלים בגדה המערבית.

 

העמקת מדיניות של ייהוד והפליה גזעית: ייהוד המרחב ונישול הקרקע הפלסטינית הם יעד מרכזי של ממשלה זו, ובאמצעות שינויים מבניים ברשות המבצעת ויוזמות חקיקה גזעניות, היא מצהירה שבכוונתה להנציח ולהעמיק את מציאות ההפרדה הגזעית. ממשלה זו התחייבה גם ליצור מערכות כלכליות מופרדות כדי לוודא שערבים ויהודים לא רק יחיו בנפרד, אלא גם בחוסר שוויון מוחלט, הכולל המשך אפליה קיצונית בכל מישורי החיים.

 

מחיקת כלי ההגנה האזרחיים של הפלסטינים: תכניתה של הממשלה לצמצם את סמכויות בית המשפט העליון, ולכפות שינויי עומק בדין הישראלי כדוגמת ביטול עילת הסבירות, יביאו לביטול ההגנות המשפטיות, ולו המוגבלות בהיקפן, הקיימות על זכויות המעוגנות בחוקי היסוד. נוסף על כך, הממשלה סימנה את ארגוני זכויות האדם כאיום אסטרטגי, ובכוונתה הגלויה להמשיך בהצרת מרחב הפעולה לא רק של ארגונים פלסטיניים בגדה המערבית ובעזה, אלא גם של ארגונים הפועלים בישראל. ההתחייבות בהסכמים להוציא את ההסתה לגזענות מרשימת העילות לפסילת מועמדים ורשימות לכנסת, על רקע האיסור לקדם בפועל מצע פוליטי הקורא לכינון משטר דמוקרטי ושוויוני, משקפים כי בכוונת ממשלה זו להמשיך ולפעול כדי לשלול מהאזרחים הפלסטינים שימוש אפקטיבי ומהותי בזכות לבחור ולהיבחר.

 

מסקנות נייר העמדה

מסמכי כינון הממשלה מצביעים כי בכוונתה המוצהרת של הממשלה  להמשיך ולהרחיב את מדיניותה המתמשכת של ישראל המפרה את האיסורים המוחלטים המעוגנים בדין הבינלאומי. הללו כוללים את ההפרה של האמנה נגד פשע האפרטהייד והאמנה לביעור האפליה הגזעית, אותן מפרה ממשלת ישראל באמצעות קידום מדיניות ההפרדה, ההפליה הממוסדת והשליטה הגזעית נגד האוכלוסייה הפלסטינית שתחת שליטתה.

 

נוסף על כך, קווי היסוד של הממשלה החדשה מעידים על כוונתם הפלילית והאישית של חברי הקואליציה החתומים עליהם ובראשם רה"מ נתניהו לבצע עבירות פליליות לפי חוקת רומא, המוגדרות הן כפשעים נגד האנושות (עבירות האפרטהייד) והן כפשעי מלחמה.

 

לנוכח ההפרות הבוטות של הדינים הבינלאומיים שפורטו בנייר העמדה, מרכז עדאלה מתריע כי מתחייבת פעולה מיידית ודחופה של הגופים הבינלאומיים המוסמכים, ביניהם בית הדין הפלילי הבינלאומי אשר כבר מקיים חקירה נגד ישראל, ובית הדין הבינלאומי לצדק, אשר החליטה עצרת האו"ם לבקש ממנו חוות דעת מייעצת לאחרונה. כן נדרשת לעמדת עדאלה הפעלה מחודשת של הוועדה המיוחדת נגד אפרטהייד באומות המאוחדות.