הממשלה אישרה לקדם את הקמת ה״משמר הלאומי״

עדאלה: שינוי מבני זה יוצר מערכת שיטור נפרדת המופעלת כלפי האזרחים הפלסטינים כגוף שיטור עצמאי, המורכב ממיליציות אזרחיות חמושות הפועלות תחת הנחיותיו של השר לביטחון לאומי

ב 02.04.2023, החליטה הממשלה לקדם את הקמת ה״משמר הלאומי לישראל" באחריות המשרד לביטחון לאומי בראשות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. לפי החלטה קודמת בעניין והצעת ההחלטה שהוגשה ע״י בן גביר, המשמר הלאומי יורכב מלוחמי מג"ב ומתנדבים שיהיו כפופים למשרד לביטחון לאומי. על פי ההחלטה, הוטל על השר לביטחון לאומי להקים ועדה בראשות מנכ"ל המשרד אשר תדון בסמכויות השיטור, כפיפות המשמר, יחסי ״הגומלין״ עם הצבא הישראלי ועוד. 

 

בהתאם להחלטה, המשמר יהיה תחת אחריותו המלאה של המשרד לביטחון לאומי, והוא ישמש "כוח ייעודי מיומן ומאומן, לטיפול, בין היתר, בתרחישי חירום שונים, בפשיעה הלאומנית, במאבק בטרור, וכן לשם חיזוק המשילות במרחבים בהם הדבר נדרש, במסגרת התפקידים המצויים כיום בידי משטרת ישראל בתחומים אלה". 

 

טרם אישור ההחלטה, פנה עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, אל היועצת המשפטית לממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר לביטחון לאומי בבקשה שלא לאשר את ההחלטה הנדונה ולהימנע מהקמתו של "המשמר הלאומי".  

 

לקריאת המכתב 

 

החלטה זו מצטרפת למגמה כוללת של עיגון מערכות אכיפה נפרדות על בסיס גזעי, אשר קיבלה לאחרונה ביטוי נוסף בקווי היסוד של הממשלה החדשה ובהסכמים הקואליציוניים שנחתמו עם הקמתה. 

 

לקריאת נייר העמדה של עדאלה בעניין  קווי היסוד וההסכמים הקואליציוניים של ממשלת ישראל : "מפת הדרכים להעמקת משטר של עליונות יהודית"

 

בפניית עדאלה, טען עו״ד עדי מנסור כי הקמת גוף זה נועדה להקים שיטור ייעודי לאוכלוסייה הפלסטינית בישראל. ״המשמר הלאומי״ נועד לצורך מיסוד שיתוף הפעולה בין אזרחים חמושים לבין שוטרים בעקבות אירועי מאי 2021. כזכור, באירועי מאי בלט שיתוף פעולה גלוי בין המשטרה לבין אזרחים חמושים, אותם כינה שר ביטחון הפנים דאז כ"מכפיל כוח". במקרים רבים, פעלו אותם אזרחים כמיליציות מאורגנות, ובמקרים אף הובילו לתוצאות קטלניות של הרג אזרחים פלסטינים ללא העמדה לדין של האחראים, כפי שעלה בעניינו של המנוח מוסא חסונה בעיר לוד. 

 

לטענת מרכז עדאלה שינוי מבני זה יוצר שתי מערכות שיטור נפרדות על בסיס גזעי. מערכת המופעלת על ידי המשטרה כלפי האוכלוסייה הכללית שהאכיפה בה היא לפי חוקי האכיפה הכלליים (שאף במסגרתה קיימת אכיפה מוגזעת המדכאת את הפלסטינים);  ומערכת שניה – ייעודית ונפרדת – המופעלת כלפי האזרחים הפלסטינים כגוף שיטור עצמאי, המורכב ממיליציות אזרחיות חמושות בעלות סמכויות שיטור הפועלות תחת הנחיותיו של השר לביטחון לאומי. יצירת שני מסלולים אלה, המופרדים על בסיס גזעי, ובפרט בסוגיית סמכויות השיטור, הינה אסורה באופן מוחלט, ושוללת את עיקרון השוויון בפני החוק. בנוסף, היא מנוגדת לחוק הבינלאומי, ולאמנה בדבר ביעור כל צורות האפליה הגזעית.

 

צילום: עמוד האינסטגרם של איתמר בן גביר.