עדאלה: האצת הסיפוח של הגדה המערבית בידי ממשלת ישראל מחייבת פעולה מידית של בתי הדין הבינלאומיים בהאג

בנייר עמדה הסוקר את הצעדים שנקטה הממשלה הנוכחית מאז שקמה, מצביע מרכז עדאלה כי היא פועלת בגלוי ובמוצהר להרחיב את משטר העליונות היהודית אל מעבר לקו הירוק ולהעמיק ולהנציח בגדה המערבית את מנגנון האפרטהייד שהיא מבססת בה במשך דורות.

ב-8.6.2023 פרסם מרכז עדאלה נייר עמדה חדש הסוקר את צעדי ממשלת ישראל ה-37 שנועדו להאיץ את הסיפוח של הגדה המערבית ואת השלכותיהם המשפטיות. בנייר העמדה, מנתח מרכז עדאלה את הצהרת הכוונות שעולה מקווי היסוד של הממשלה ומהסכמיה הקואליציוניים, וסוקר את יישומם בפועל עד כה. במסקנות נייר העמדה, קובע מרכז עדאלה שמתחייבת פעולה מידית ודחופה של הגופים הבינלאומיים המוסמכים, וביניהם בית הדין הפלילי הבינלאומי, המקיים בימים אלה חקירה של ביצוע פשעי מלחמה על ידי ישראל, ובית הדין הבינלאומי לצדק, המקיים הליך לבחינת ההשלכות המשפטיות של הכיבוש המתמשך של הגדה המערבית בידי ישראל.

 

לקריאת נייר העמדה ״ממעשה להלכה: האצת הסיפוח של הגדה המערבית מתחילת כהונת ממשלת ישראל ה-37״

 

בנייר העמדה, מציג מרכז עדאלה את שורת הצעדים שהממשלה נקטה עד כה כדי ליישם את החזון עליו הצהירה בסעיף הראשון לקווי היסוד שלה, לפיו ״לעם היהודי זכות בלעדית ובלתי ניתנת לערעור על כל מרחבי ארץ ישראל״ ואת התחייבותה לקדם את ההתיישבות בכל חלקיה, לרבות בגדה המערבית. צעדים אלה, כוללים שינויים מוסדיים והעברת תחומי פעולה שהיו תחת אחריות המינהל האזרחי אל משרדים ממשלתיים, הכשרת מאחזים והרחבת התנחלויות, והחלה ישירה של חקיקה ישראלית בשטחי הגדה המערבית.

 

עוד מציג מרכז עדאלה פניות משפטיות שהעביר לממשלה בנושאים אלה, ואת התגובה שקיבל אליהן מידי גורמים רשמיים. תגובות אלה מלמדות על כוונה מוצהרת, גלויה ורשמית של הממשלה להמשיך ולפעול כדי להנציח את שליטת ישראל בגדה המערבית ולהחיל עליה בניגוד להוראות המשפט הבינלאומי את החוק הישראלי, תוך שלילה מוחלטת של זכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית.

 

מבין המסמכים שמציג מרכז עדאלה בנייר העמדה, מובאת תשובת מזכיר הממשלה לפניית עדאלה בנושא העברת שטחי פעולה מן המינהל האזרחי אל משרד הנגב והגליל, שבה הוא קובע כי ״יהודה ושומרון הינם שטחי ערש ההיסטוריה על העם היהודי, ששוחררו ב- 1967 במלחמת מגן נגד התוקפנות של הכיבוש הירדני אשר החזיק בשטחים אלו שלא כדין מאז 1948״ ומבסס את ההצדקה להחזקת שטחים אלה בטענה היא הם יועדו למדינה יהודית על ידי חבר הלאומים בוועידת סאן רמו שהתקיימה לאחר מלחמת העולם הראשונה ב-1920.

 

במסקנותיו מצביע מרכז עדאלה שצעדי הממשלה מבטאים שאיפה להמשיך ולבסס משטר של עליונות יהודית המעניק לעם היהודי זכות בלעדית להגדרה עצמית, כפי שעוגן בחוק יסוד: הלאום ולהרחיבו אל מעבר לקו הירוק. מרכז עדאלה טוען כי כוונתה המוצהרת של הממשלה אינה רק להסתפק בצעדי סיפוח דה פקטו המסתוות תחת מסגרת של כיבוש זמני, אלא גם להנציחה דה יורה, באמצעות נקיטת צעדים מוסדיים וחקיקתיים אשר הלכה למעשה עוקפים את תחולת המשפט הבינלאומי ההומניטארי כדי להביא במקומו את המשפט הישראלי. הללו עולים כדי פשע מלחמה לפי חוקת רומא המקימה את בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג. כמו כן צעדי הממשלה מעמיקים את מנגנוני שליטה שכבר מופעלים בשטחים הכבושים, הנוגדים את אמנת האפרטהייד המגדירה פרקטיקות אלה כפשע נגד האנושות. כמו כן, מוסיף מרכז עדאלה, לצעדים אלה ישנם משמעות מידית בהקשר השאלה העומדת בפני בית הדין הבינלאומי לצדק, שנתבקש בחודש דצמבר 2022 על ידי העצרת הכללית של האו״ם לבחון את ההשלכות המשפטיות של הכיבוש המתמשך, ומדיניות ההתנחלויות והסיפוח שמפעילה ישראל בשטחים הכבושים.

 

לנוכח ההפרות מרחיקות הלכת של המשפט הבינלאומי הכרוכות  בצעדי הממשלה, מסכם מרכז עדאלה במסקנות נייר העמדה כי מתחייבת פעולה מידית ודחופה של הגופים הבינלאומיים המוסמכים, ובהם בית הדין הפלילי הבינלאומי ובית הדין הבינלאומי לצדק.

 

הנייר התפרסם גם בשפה הערבית ובשפה האנגלית

 

לקריאה נוספת על נייר העמדה של עדאלה על קווי היסוד וההסכמים הקואליציוניים של ממשלת ישראל ה-37

 

 

(צילום: מתי מילשטיין)