יו"ר ועדת המעקב מוחמד ברכה ומרכז עדאלה עתרו לבג"ץ בדרישה לבטל את האיסור שמפעילה המשטרה על מחאות נגד המלחמה ביישובים הערביים

זה מספר שבועות המשטרה בנצרת מונעת אירועי מחאה עם מספר מצומצם של משתתפים, שמנסה לקיים ועדת המעקב העליונה לענייני הציבור הערבי בישראל למרות שהללו כלל אינם טעונים היתר. פרקליטות המדינה סירבה להתערב בשיקול דעתה של המשטרה שאיימה לפזר מחאות אלה בכוח.

ב-30.11 הגיש מרכז עדאלה עתירה לבג"ץ בשמו ובשם יו"ר ועדת המעקב העליונה לענייני הציבור הערבי בישראל מר מוחמד ברכה, נגד המשך מדיניותה הבלתי חוקית של משטרת ישראל, האוסרת על קיום הפגנות ביישובים הערביים נגד המשך המלחמה בעזה ובעד הפסקת אש וחילופי שבויים. העתירה מוגשת לאחר שמזה מספר שבועות, המשטרה מסכלת באופן שיטתי ובניגוד לחוק את הניסיונות של ועדת המעקב לקיים מחאה מצומצמת שאינה מצריכה היתר בכיכר אלעין (המעיין) בנצרת. ניסיונות אלה הובילו ב-9.11.2023 גם לעיכובם של שישה חברי ועדת המעקב ובהם ארבעה חברי כנסת לשעבר אשר חלקם שוחררו בתנאים מגבילים. כל זאת, לאחר שלמעלה מן הנדרש הודיע מראש מר מוחמד ברכה על כוונת ועדת המעקב לקיים את המחאה, בעקבות הצהרות המפכ"ל ודובר המשטרה לפיהן המשטרה תפעל לסיכול ניסיונות של אזרחים ערבים להפגין נגד המלחמה.

 

בג"ץ 8510/23 יו"ר ועדת המעקב העליונה לענייני הציבור הערבי בישראל נ' מפכ"ל משטרת ישראל
לקריאת העתירה

 

מעצרם של חברי ההנהגה הערבית הובילה לתגובה ציבורית נרחבת, ואף כפי שדווח בעיתון הארץ, נכללה בביקורת חריפה של פרקליט המדינה עמית איסמן על התנהלות המשטרה בנושא הפגיעה בחופש המחאה נגד המלחמה, אשר לדבריו  מגיעה עד כדי פגיעה בשלטון החוק.

 

ניסיונות חברי ועדת המעקב לקיים את המחאה המצומצמת, הגיעו לאחר שבג"ץ נתן דעתו על הזכות להפגין במהלך המלחמה בפסק דינו בעתירה שהוגשה נגד החלטת המשטרה לאסור קיומן של שתי הפגנות נגד המלחמה ביישובים סכנין ואום אל פחם. פסק הדין אמנם אישר את החלטת המשטרה, בשל מצוקת כוח אדם שהיא טענה אליה, אך קבע כי הוראת מפכ"ל הגורפת האוסרת מחאה של האזרחים הערבים היא נעדרת סמכות. בית המשפט הדגיש כי "שערי מחאה, הפגנה ותהלוכה פתוחים גם בזמן מלחמה" וכי . "בשעת מלחמה, במיוחד מלחמה כבדת דמים וכבדת ימים, הזכות לביקורת ציבורית ולמחאה הפוליטית לא נסוגה לאחור".

 

בג"ץ 8007/23 ‏ ‏מפלגת חד"ש - החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון נ' מר יעקב שבתאי, מפכ"ל המשטרה

לקריאת העתירה

לקריאת תגובת המשיבים

לקריאת הפרוטוקול של הדיון מיום 7.11.2023 

לקריאת תקציר פסק הדין שניתן ביום 8.11.2023
לקריאת פסק הדין המלא


בעתירה שהוגשה היום באמצעות המנהלת המשפטית של מרכז עדאלה ד"ר סוהאד בשארה, נטען כי הקביעות בפסק הדין נגעו להפגנות המצריכות רישיון מראש, תקפות ביתר שאת בעניין מחאות שאינן טעונות היתר כלשהו. ביום 22.11.2023 פנה שוב מר מוחמד ברכה באמצעות עדאלה אל תחנת המשטרה בנצרת, פרקליט המדינה עמית איסמן ואל היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, והודיע כי בכוונתו שוב לקיים משמרת מחאה מצומצמת בהשתתפות חברי הנהגה ערביים בכיכר המעיין. בפנייה זו ביקש מר ברכה לכבד את זכות המחאה של המוחים ולהימנע מדיכוי המשמרת ומפיזורה. בתגובה, השיבה המשטרה כי לאור כלל הנסיבות ועל פי הערכת מצב שערכה, לא תוכל לאפשר את קיומה של המחאה והיא מבקשת להימנע מקיומה. סמוך למועד שבו היתה אמורה להתקיים המחאה (שבת 25.11.2023 בשעה 11:00) התייצבו כוחות גדולים של המשטרה בכיכר אלעין בנצרת, ונשלחה הודעה מאת המשטרה אל מר ברכה הדורשת ממנו לבטל את המשמרת ובכך למנוע מן המשטרה לפזרה בכוח.

 

לאחר פניות חוזרות אל פרקליטות המדינה, זו השיבה ב-30.11.2023, כי המשנה לפרקליט המדינה (תפקידים מיוחדים), עו"ד אלון אלטמן, בחן את הדברים ולא מצא מקום להתערב בהחלטת משטרת ישראל בעניין. זאת, מן הטעם ש"ההחלטה בעניין הפעלת סמכויות המשטרה בנוגע לקיום מחאות מצויה בסמכותה של משטרת ישראל, אשר פועלת על פי שיקול דעת עצמאי, בהתאם להערכות המצב הקונקרטיות של כלל הגורמים המקצועיים מטעמה, שמונחות בפניה בזמן אמת" וכי פרקליטות המדינה אינה מחליפה את שיקול דעתה.

 

 

לקריאת המכתב שנשלח ביום 22.11.2023 

לקריאת המכתב שנשלח ביום 29.11.2023

לקריאת תשובת פרקליטות המדינה מיום 30.11.2023 

 

 

לנוכח תגובת הפרקליטות עתר הבוקר מרכז עדאלה לבג"ץ, בדרישה למנוע את המשך המדיוניות הבלתי חוקית של המשטרה ולמנוע מן המשטרה להמשיך ולסכל את קיומן של משמרות המחאה של חברי ועדת המעקב העליונה בכיכר אלעין בנצרת. עוד ביקש מרכז עדאלה בעתירתו הוצאת צו ביניים שיאסור על המשטרה לפעול נגד הפגנות ועצרות מחאה ביישובים הערביים בתקופת המלחמה. העתירה הדגישה כי הפגיעה בחופש הביטוי וההפגנה נעשית בניגוד לדין, וכי איסור מראש של מחאות שאינן מצריכות רישיון פוגעת בשלטון החוק בהיותה מנוגדת הן לפקודת המשטרה והן להנחיית היועצת המשפטית לממשלה בעניין.

 

ד"ר סוהאד בשארה ממרכז עדאלה הוסיפה:

"החלטת בג"ץ לאשר את איסור ההפגנות ביישובים הערביים בהתאם להערכת המצב של המשטרה, יחד עם החלטת פרקליטות המדינה שלא להתערב בשיקול דעתה, יצרו מרחב פעולה להפעלת מדיניות גזענית גורפת המונעת את חופש ההפגנה אך ורק ביישובים הערביים. עד כה, הצליחה הלכה למעשה, המשטרה בראשות בן גביר, למנוע מהחברה הערבית בישראל לקיים הפגנות ומחאות נגד המלחמה. לצערנו, פרקליטות המדינה והיועצת המשפטית לממשלה אינן מבצעות את  את תפקידן כשומרות סףובית המשפט הסתפק עד כה רק באמירות כלליות מבלי שיתערב באופן אפקטיבי להגן על זכות היסוד לחופש הביטוי של האזרחים הערבים כפי שאנו דורשים שוב כעת."