צו על תנאי בעתירת ארגוני חברה אזרחית נגד הרחבת תחולת חוק ועדות הקבלה

על לכנסת והמדינה לנמק בתוך שלושה חודשים מדוע לא יבוטל התיקון לחוק המאפשר הפעלת ועדות קבלה ביישובים שיש בהם יותר מ-400 משפחות ובכל רחבי המדינה.

ב-26.5.2024 הוציא בג"ץ צו על תנאי שניתן אתמול בעתירה שהגישו תשעה ארגוני חברה אזרחית נגד ״חוק ועדות הקבלה״ לאחר שהורחבה תחולתו בתיקון שעבר בכנסת ב-25.7.2023. הארגונים העותרים הם: מרכז עדאלה, האגודה לזכויות האזרח, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, הקשת הדמוקרטית המזרחית, במקום – מתכננים למען זכויות אדם, ״אחותי״ למען נשים בישראל, האגודה לצדק חלוקתי, פרוייקט גילה להעצמה טרנסית, ואגודת יהודי אתיופיה.

 

בג"ץ 7148/23 עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' הכנסת

לקריאת העתירה

למידע נוסף על העתירה ועל התיקון לחוק

לקריאת החלטת בג"ץ

 

הצו שניתן מורה לכנסת ולמשרד הכלכלה ורשות מקרקעי ישראל לנמק תוך 90 יום מדוע לא יבוטל התיקון לחוק שעבר בחודש יולי האחרון אשר הרחיב את תחולתו בכך שקבוצת היישובים הרשאים להפעיל ועדות קבלה, תכלול גם יישובים שיש בהם יותר מ-400 "בתי אב", וכן יישובים שאינם רק בנגב ובגליל. נוסף על כך, התיקון הרחיב עוד את אמות המידה לפסילת מועמדים, ומאפשר את דחייתם על סמך הקריטריון העמום של חוסר התאמה "למאפיינים הקהילתיים הציבוריים של היישוב״.

 

בעתירה שהוגשה באמצעות ד"ר סוהאד בשארה ממרכז עדאלה ב-21.9.2024, נטען כי היוזמה להרחיב את תחולת החוק נובעת מכך שהצליח להגשים את תכליתו המקורית הפסולה, שהיא למנוע מערבים להתגורר ביישובים שנועדו ליהודים, וזאת בהסתמך על ההצהרות המפורשות של יוזמיו. משכך, לשיטת העותרים לא ניתן עוד להתעלם ממטרותיו הגזעניות והסגרגטיביות של החוק ומהתוצאה שהוא מוביל אליה, שהיא פגיעה בזכות החוקתית לשוויון הן של האזרחים הערבים-פלסטינים והן נגד מגוון רחב של קבוצות מודרות אחרות. לכן עתירת הארגונים מבקשת כי בג"ץ יורה על ביטול החוק כליל או לכל הפחות ימנע את הרחבת תחולתו.

 

הצו ניתן לאחר שהתקיים באותו היום דיון ראשון בעתירה, במהלכו טענו משיבי הכנסת והמדינה כי לא נמצאו נתונים המצביעים על כך שהחוק מביא לאפליה, וכי פרק הזמן שעבר מאז תיקונו מחייב את דחיית העתירה מטעמי חוסר בשלות. הרכב השופטים שכלל את מ"מ הנשיא עוזי פוגלמן והשופטים דפנה ברק-ארז ועופר גרוסקופף, השמיע ביקורת קשה כלפי המשיבים על כך שהם לא עמלו בעצמם לאסוף מידע על אופן יישומו של החוק שעבר ב-2011, לנוכח אופיו המעלה לכל הפחות חשש לפגיעה בזכות חוקתיות. כמו כן, שאלו השופטים שאלות נוקבות באשר להרחבת התחולה של החוק, וכיצד הוא תואם את התכלית של "שמירה על חיי קהילה", שהצדיק עד כה בפסיקת בית המשפט העליון את הפגיעה בזכות לשוויון.

לקריאת פרוטוקול הדיון מיום 26.5.2024

 

מרכז עדאלה מסר בתגובה:

"ההצהרות הגלויות של המחוקקים באשר לנחיצותו הדחופה של החוק כדי להמשיך ולייהד את המרחב, מקשות כעת על בית המשפט העליון להמשיך להכשיר חוק שהסתתר מאחורי טענות על שמירה על אופיין של קהילות קטנות ומרוחקות. יש לברך על הדרישה מהמשיבים להביא נימוקים משכנעים יותר כדי להצדיק את התיקון. אנו מקווים כי בית המשפט יעמוד באתגר שצפוי לו ויבטל לכל פחות את התיקון בשלב זה."

 

בצילום: היישוב הקהילתי ציפורי, המפעיל ועדת קבלה (קרדיט: עדאלה)