העברת דוחות נתיחה לאחר המוות למשפחות הרוגי אוקטובר 2000

בפברואר 2001 הגיש עדאלה עתירה לבית המשפט העליון בשם ארבע ממשפחות הרוגי אוקטובר 2000 כנגד המרכז לרפואה משפטית באבו כביר. בעתירה דרשנו כי דו"חות הנתיחה לאחר המוות של בניהם יועברו אליהם. עוד נטען בעתירה כי הסירוב למסור את הדו"חות פוגע בכבוד המשפחות וברגשותיהן, ומחבל בתהליך חשיפת האמת ונסיבות מותם של ארבעת ההרוגים, במיוחד בשל העובדה כי הדו"חות נחוצים לצורך קבלת חוות דעת מקצועיות שיוגשו לוועדת החקירה הממלכתית. בעקבות הגשת העתירה העבירה ועדת החקירה את הדוחות לארבע המשפחות במרס 2001.

בג"צ 1274/01, אחמד מחמוד ג'בארין ואח' נגד המרכז הרפואי המשפטי ואח' 

מסמכים קשורים: