ועדת החקירה הממלכתית לבירור אירועי אוקטובר 2000 - ועדת אור

עמוד: 1 מתוך 1
בפברואר 2001 הגיש עדאלה עתירה לבית המשפט העליון בשם ארבע ממשפחות הרוגי אוקטובר 2000 כנגד המרכז לרפואה משפטית באבו כביר. בעתירה דרשנו כי דו"חות הנתיחה לאחר המוות של בניהם יועברו אליהם. עוד נטען בעתירה כי הסירוב למסור את...
באפריל 2001 הגיש מרכז עדאלה עתירה לבית הדין הגבוה לצדק בשם ועד משפחות חללי אוקטובר 2000 נגד השר לבטחון פנים ומפכ"ל משטרת ישראל, בדרישה להקפיא את העלאתו בדרגה של בנצי סאו לדרגת תת-ניצב ולהשעותו זמנית ממשטרת ישראל, עד לפרסום...
במרס 2001 במהלך פתיחת הדיונים של ועדת אור (ועדת החקירה אשר מונתה על-ידי ממשלת ישראל לחקור את הסיבות והתוצאות של הפגנות המחאה של אוקטובר 2000 והריגתם של 13 אזרחים ערבים על-ידי המשטרה), תקף מר עבדל מאנם אבו-סלאח את סמל המשטרה...
בתאריך 21 יולי 2002 הגיש מרכז עדאלה עתירה לבג"צ בשמו ובשמם של ועדת המעקב העליונה לענייני ערבים, שלושת נציגי הציבור הערבים וועד משפחות הרוגי אוקטובר, בדרישה להורות לוועדת החקירה לבטל את הודעות האזהרה נגד חברי הכנסת עבד...
בחודש מרס 2001, הגיש מרכז עדאלה עתירה לבג"צ בשם ועדת המעקב העליונה לענייני ערבים, ובשמם של 35 ראשי מועצות מקומיות ערביות, נגד השר לביטחון פנים ומפכ"ל המשטרה, בדרישה לפטר את אליק רון מתפקידו כמפקד המחוז הצפוני במשטרה. כמו כן,...
בפברואר 2002 עתרנו נגד החלטת ועדת החקירה הממלכתית לקיים את דיוניה בדלתיים סגורות בעת מתן עדויותיהם של אנשי השב"כ בעניין אירועי אוקטובר 2000. בית המשפט העליון דחה את העתירה וקיבל את טענות ועדת החקירה כי חלקים מעדויותיהם של...