בקשה לקיים את עדויות אנשי השב"כ בפני ועדת החקירה הממלכתית בדלתיים פתוחות

 

בפברואר 2002 עתרנו נגד החלטת ועדת החקירה הממלכתית לקיים את דיוניה בדלתיים סגורות בעת מתן עדויותיהם של אנשי השב"כ בעניין אירועי אוקטובר 2000. בית המשפט העליון דחה את העתירה וקיבל את טענות ועדת החקירה כי חלקים מעדויותיהם של אנשי השב"כ יפורסמו במועד מאוחר יותר ובכך יישמר האיזון בין אינטרס "ביטחון המדינה" לבין זכות הציבור לדעת. 

בג"צ 950/02, עדאלה נגד ועדת החקירה הממלכתית

מסמכים קשורים: