התנגדות לשלילת תושבותם של חברי המועצה המחוקקת הפלסטינית

עדאלה והאגודה לזכויות האזרח הגישו לבית המשפט חוות דעת כידידי בית המשפט, נגד החלטתו של שר הפנים לבטל את מעמד תושב ירושלים של ארבעה חברי פרלמנט הפלסטיני. התושבות בוטלה בצעד חסר תקדים, בנימוק שהארבעה   מוחמד אבו טיר, אחמד עטוואן ומוחמד טוטח וכן השר לשעבר לענייני ירושלים ברשות הפלסטינית מר ח'אלד אבו ערפה, כולם תושבי מזרח ירושלים שנבחרו בשנת 2006 לפרלמנט הפלסטיני מטעם מפלגת השינוי והרפורמה – גילו "חוסר נאמנות" בהיותם חברי "פרלמנט זר". 

בספטמבר 2008 הורה בג"ץ לחברי הפרלמנט להגיש למשרד הפנים בקשות לחידוש מעמד התושב שלהם. בג"ץ נמנע מפסיקה עקרונית בעניין החוקיות של שלילת מעמד התושבות.

במאי 2010 הודיעה משטרת ישראל לארבעת המנהיגים שהם מגורשים וביוני 2010 הוגשה לבית המשפט בקשה להוצאת צו מניעה, כדי למנוע את הגירוש. בית המשפט דחה את הבקשה וקבע כי היא זהה לסעד העיקרי שאליו התייחסה העתירה ושהגירוש אינו "צעד בלתי הפיך". לפיכך, בית המשפט אישר את גירושם של הארבעה בלי דיון מוקדם בעתירתם.

ביטול מעמד האזרחות או התושבות בנימוק של "הפרת אמונים" הוא צעד קיצוני המנוגד לאמנת ז'נבה הרביעית, האוסרת על גירוש תושבים מוגנים מהשטח הכבוש. עקב הסוגיות העקרוניות שמועלות בעתירה ולנוכח הפגיעה החמורה בזכויות יסוד, הצטרפנו להליך של העתירה ב-2007 יחד עם האגודה לזכויות האזרח כידידי בית המשפט. באוקטובר 2011 הוציא בג"ץ צו על תנאי המופנה אל שר הפנים ומבקשו לנמק מדוע לא יבטל את החלטתו לשלול את תושבותם של העותרים, משום שאינה נשענת על הסמכה מפורשת בחקיקה ראשית. התיק תלוי ועומד

 

בג"ץ 7803/06 ח'אלד אבו ערפה נ. שר הפנים