דרישה לשיפור תנאי ההסעה של אסירים בכלי הרכב של שירות בתי הסוהר

כ-1,800 אסירים מוסעים מדי יום באמצעות ניידות הליווי של שב"ס ליעדים שונים בתחומי ישראל. חלקם מועברים מבית כלא אחד לאחר וחלקם מוסעים לדיונים בבתי משפט ולטיפולים רפואיים המתבצעים מחוץ לבית הסוהר שבו הם מוחזקים. תנאי ההסעה גורמים לאסירים לוותר מראש על מיצוי זכויותיהם רק כדי לחסוך את הפגיעה וההשפלה הכרוכות בנסיעה מבית הכלא. ההסעות מבית כלא אחד לאחר או מבית הכלא לבית המשפט נמשכות שעות ארוכות, ולעתים נמצאים האסירים בתוך ה"פוסטה" 12 שעות רצופות. במשך הזמן הזה ידיהם ורגליהם כבולות באזיקים, הם אינם מקבלים מזון או משקה ונמנע מהם לעשות את צורכיהם.

 
בינואר 2006 פנינו לנציב שירות בתי הסוהר בדרישה להפסיק את הפגיעה בזכויות האסירים המוסעים ברכב של שירות בתי הסוהר (שב"ס) הידוע בכינויו "פוסטה", בעקבות תלונות קשות על התנאים הבלתי נסבלים שאליהם הם נחשפים בעת ההסעה בניידות שב"ס.
 
בהודעה מעודכנת הביאו העותרים עובדות חדשות המראות כי בניגוד לטענות המדינה בעניין שינויים מהותיים שחלו בכל הנוגע למערך הסעת האסירים משנת 2007, תנאי ההסעה והניוד של האסירים ושל האסירות עדיין ירודים. האסירים עדיין ממתינים שעות רבות בניידות ההסעה בתנאי חום כבד ומחנק; הנסיעה עדיין אורכת שעות רבות; אין עקביות בעניין מתן ארוחה עיקרית יומית ומי שתייה בעת ההסעה; אין עקביות במתן האפשרות לגשת לשירותים; אין התחשבות בצורכיהם של אסירים חולים, לרבות אלה הזקוקים לכיסא גלגלים; אסירים היו כבולים זה לזה בידיים וברגליים בעת הנסיעה; היעדר ריפוד בניידות גורם לאסירים סבל בתנאים של חום כבד או קור עז, ועוד. ההודעה לבג"ץ הסתמכה גם על תלונות שהגישה הסנגוריה הארצית באותו עניין.
 
העתירה הוגשה במשותף על ידי עדאלה, רופאים לזכויות אדם – ישראל והקליניקה לזכויות ולשיקום אסירים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. העותרים הגישו בקשה מעודכנת בנובמבר 2009. ביולי 2010 הגישו המשיבים הודעה מעודכנת בדבר הפתרונות והמשאבים לייעול ושיפור בתנאי ניוד האסירים. העותרים משכו את העתירה ביולי 2010, לאחר שבית המשפט הדגיש כי רוב הבעיות שצוינו בעתירה נפתרו בעקבות הדיון המשפטי.
 

 בג"ץ 1482/08  עדאלה  נ. שירות  בתי הסוהר

לפרטים נוספים: עתירה לבג"ץ בדרישה לשפר את תנאי ההסעה של האסירים בניידות של שב"ס, 14.2.2008

 

מסמכים קשורים: