עתירה לבג"ץ לחייב את שב"ס ומשרד החינוך להפסיק את אפליית האסירים הערבים המבוגרים בלימודים בבתי הכלא

עדאלה הגיש ב-17 באפריל 2008 עתירה לבג"ץ, בבקשה לחייב את שירות בתי הסוהר ומשרד החינוך להפסיק את אפליית האסירים הערבים בבתי הכלא במדינה ולאפשר להם לקבל חינוך בשפה הערבית. העתירה הוגשה בשם ארגון עדאלה והקליניקה לזכויות ושיקום אסירים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, באמצעות עו"ד עביר בכר מעדאלה ומהקליניקה לזכויות אסירים. 

ב-12 באוקטובר 2010 נתן בית המשפט העליון את אישורו להסכם שחתמו מרכז עדאלה ושירות בתי הסוהר (שב"ס), שלפיו יספק שב"ס שיעורים בשפה הערבית וכן פעילות חינוכית לא פורמלית בערבית לאסירים ערבים, בתנאים מסוימים, במסגרת תוכנית הלימודים הנהוגה בבתי הכלא. כיום יכולים האסירים ללמוד קורסים בעברית בלבד.

ההסכם, שקיבל תוקף של פסק דין, הוא שיאו של תהליך משא ומתן שניהל עדאלה עם שב"ס בעקבות עתירה לבג"ץ שהגיש עדאלה באפריל 2008. בעתירה דרש עדאלה מבית המשפט לחייב את שב"ס ואת משרד החינוך להפסיק את אפלייתם של האסירים הערבים הכלואים בבתי כלא בישראל ולאפשר להם לרכוש השכלה בערבית. את העתירה הגישה עורכת הדין עביר בכר מעדאלה, בשם עדאלה ובשם הקליניקה המשפטית לזכויות אסירים ולשיקום בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. בעתירה טענה עו"ד בכר, כי מניעת השכלה בסיסית בשפת אמם מאסירים דוברי ערבית היא פגיעה בוטה בזכותם לחינוך ובזכויות אחרות שלהם – הזכות לשוויון, הזכות לכבוד, הזכות לאוטונומיה אישית, הזכות לשפה, הזכות לחירות, הזכות לביטוי והזכות לתעסוקה. היא הדגישה גם, שמדיניות לא חוקית זאת סותרת פסקי דין קודמים של בית המשפט העליון, שבהם נקבע כי אסירים אינם מאבדים את זכויות האדם שלהם עם כליאתם.

לקריאה נוספת ראו הודעה לעיתונות

בג"ץ 3595/08, עדאלה והקליניקה המשפטית לזכויות אסירים ולשיקום נ' שירות בתי הסוהר ומשרד החינוך


מסמכים קשורים: