בג"ץ הרחיב את הרכב השופטים שדן בעתירה של ח"כ חנין זועבי נגד שלילת זכויותיה הפרלמנטריות

ביום רביעי, 15 בנובמבר 2011 החליטו שופטי בג"ץ עוזי פוגילמן, סלים ג'ובראן ואליעזר ריבלין להרחיב את הרכב השופטים שדן בעתירה של ח"כ חנין זועבי נגד שלילת זכויותיה הפרלמנטריות בעקבות השתתפותה במשט החירות לעזה במאי 2010

 

ביום רביעי, 15 בנובמבר 2011 החליטו שופטי בג"ץ עוזי פיגילמן, סלים ג'ובראן ואליעזר ריבלין להרחיב את הרכב השופטים שדן בעתירה של ח"כ חנין זועבי נגד שלילת הזכויות הפרלמנטאריות שלה בעקבות השתתפותה במשט החירות לעזה במאי 2010. 

צעד זה של בית המשפט מעיד על חשיבות העתירה ועל ההיבטים העקרוניים של העתירה. נשיאת בית המשפט השופטת דורית ביניש תקבע את גודל ההרכב שידון בעתירה ומועד חדש לדיון . 

בעתירה שהוגשה לבית המשפט בנובמבר 210 על ידי ח"כ זועבי, ארגון עדאלה והאגודה לזכויות האזרח נטען כי הכנסת חרגה מסמכותה ופעלה בניגוד לחוק החסינות אשר אוסר על פגיעה בחסינותו ו/או בזכויותיו של חבר כנסת בגין פעילות פוליטית. הכנסת שלא שקלה כלל ועיקר את תחולתה של החסינות העניינית על השתתפותה במשט של חה"כ חנין זועבי, יצאה מנקודת הנחה משפטית מוטעית כי החסינות העניינית אינה מגנה על פעילותו של חבר הכנסת מפני הכנסת עצמה אלא היא חלה ומגינה על הפעילות הפוליטית אך ורק מפני התערבות הרשות המבצעת. 

העותרים טוענים עוד, כי שלילת זכויותיה של זועבי יוצרת תקדים מסוכן, המאפשר לנציגי הרוב בכנסת "להעניש" ח"כים המייצגים את המיעוט, בניגוד לתכלית העיקרית של החסינות - הגנה על חופש הפעולה הפוליטי של כלל נציגי הפרלמנט, באופן שווה. התקדים הזה עלול לקעקע את הזכות לחופש ביטוי פוליטי והזכות לשוויון של נציגי המיעוט, והמיעוט הלאומי בפרט.