עדאלה דורש להסדיר את כביש הגישה אל בית הספר היסודי אלראשידייה בלוד, שהליקויים הבטיחותיים בו מסכנים את חיי התלמידים

בדרך הראשית המובילה אל בית הספר אין שוליים, מדרכות או מעברי חציה וההליכה בה מסכנת את חיי התלמידים

ביום שלישי 28 באוגוסט 2012 פנה מרכז עדאלה אל יו"ר הוועדה הממונה בלוד, מאיר ניצן, ומנהלת מחוז מרכז במשרד החינוך, סולי נתן, בדרישה להסדיר מיד את הליקויים הבטיחותיים בכביש הגישה המוביל אל בית הספר אלראשידייה בעיר. במכתב ששלחה עו"ד סאוסן זהר מעדאלה בשם ועד ההורים בבית הספר צוין כי הליקויים מסכנים את שלומם של תלמידי בית הספר ושל הוריהם המלווים אותם.

בית הספר אלראשידייה הוא בית ספר יסודי בשכונת נוה ירק בלוד, שבו לומדים כ-700 תלמידים מתחת לגיל 11. אל בית הספר מוביל כביש שאורכו כ-200 מטר ובהם צמתים גדולים, עיקולים חדים ויציאה אל הכביש המהיר. הכביש צר ודו-סטרי ומשמש דרך יציאה וכניסה לעיר; דרך ללא שוליים, ללא מדרכות, ללא מעברי חציה להולכי רגל או כל מעבר בטוח אחר.

 יצוין גם כי הכביש עמוס בתנועת משאיות ואוטובוסים, שכן הוא מוביל לאזור התעשייה הצפוני בעיר, ולמרבית התלמידים זו הדרך היחידה אל בית הספר. התלמידים חשופים אפוא למפגעים תחבורתיים ולסכנות בטיחותיות ממשיות ומיידיות בדרך אל בית הספר וממנו.

עו"ד זהר הדגישה במכתב כי "היעדר כביש גישה בטוח המוביל אל בית הספר פוגע בזכויות החוקתיות של התלמידים, ובראשן בזכות לחיים ובזכות לחינוך בטוח וזמין שאינו מלווה בכל סכנה בטיחותית מוחשית וממשית." זכויות אלה מעוגנות בחוקי היסוד ובחוק חינוך חובה והן זכו להגנה בהחלטות קודמות של בג"ץ.