בית ספר

עמוד: 1 מתוך 1
2012-10-01
בית הספר החדש מרוחק כ-45 דקות נסיעה ממקום מגוריהם של התלמידים. עדאלה למשרד החינוך: יש לבטל את ההחלטה לאלתר
2012-08-28
בדרך הראשית המובילה אל בית הספר אין שוליים, מדרכות או מעברי חציה וההליכה בה מסכנת את חיי התלמידים