עינויים

 

ליסה חג'אר, עינויים נוסח אמריקההירחון האלקטרוני של עדאלה, מס' 61, יוני 2009
 
ראיון עם לאה צמלהירחון האלקטרוני של עדאלה, מס' 61, יוני 2009