אושרה תכנית שתפקיע 700 דונם מאדמות עיסאוויה וא-טור

עו'ד סוהאד בשארה מעדאלה: התיקונים שנקבעו בהחלטת הביניים לא משנים את מהותה הקולוניאליסטית של התכנית
המועצה הלאומית לתכנון ובנייה קיבלה החלטת ביניים לאשר את תכנית המתאר להקמת "גן לאומי" על אדמות הכפרים עיסאוויה וא-טור בירושלים המזרחית, תכנית שתוביל להפקעת יותר כ- 700 דונם מקרקעות הכפרים. בהחלטת הביניים נכתב כי המועצה מאשרת את התכנית המקורית עם תיקונים מסוימים, שמוציאים 40 דונם מאדמות עיסאוויה מחוץ לתכנית. המועצה הורתה להקפיא את העבודה ליישום התכנית ב- 60 יום כדי לאפשר לרשויות התכנון ולנציגים מטעמם, להידבר עם אנשי הכפר שהגישו את ההתנגדויות לתכנית זו, ולנהל איתם מו"מ על גבולות התכנית.
ביום 3.4.2013, הגישו מרכז עדאלה, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי והקואליציה לזכויות הפלסטינים בירושלים התנגדות לתוכנית מס' 11092, שמטרתה להקים "גן לאומי" על אדמות הכפרים הפלסטיניים עיסאווייה וא-טור. בהתנגדות שהגישו לוועדה עו"ד סוהאד בשארה מעדאלה ומתכננת הערים ענאיה ג'רייס בנא מהמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי בשמם של דרוויש דרוויש, ראש הוועדה לפיתוח עיסאווייה והמרכז הערבי לתכנון, הודגש כי האדמות שעליהן יוקם הפרויקט הן אדמות פלסטיניות כבושות משנת 1967, ועל כן הפרויקט מנוגד באופן מוחלט למשפט ההומניטרי הבינלאומי, האוסר על ביצוע שינויים מהותיים בשטח הכבוש וקובע כי השימוש בקרקעות ייעשה אך ורק לטובת התושבים המקומיים.
לאחר קבלת ההחלטה אמרה עו"ד בשארה כי "התיקונים שנקבעו בהחלטת הביניים והתיקונים שאולי יושגו בעקבות המו"מ עם התושבים, הם תיקונים שוליים מאד, שלא משנים את מהותה הקולוניאליסטית של התכנית. הקרקעות עליהן יוקם "הגן הלאומי" הן קרקעות פלסטיניות כבושות משנת 1967."
מתכננת הערים ענאיה ג'רייס בנא מהמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי אמרה כי "הפרויקט מונע את פיתוח הכפר עיסאווייה, המונה כ־15 תושבים, והכפר א־טור שבו 26 אלף תושבים. הפרויקט יגביל את הכפרים ויחנוק אותם, וימנע רצף גאוגרפי ודמוגרפי בין הכפרים ובינם לבין אזורים אחרים בירושלים, על ידי קביעת תכניות מתאר בגדה המערבית, בשותפות עם הרשות המקומית בהתנחלות מעלה אדומים."
יש לציין כי הגן הלאומי מתוכנן להיבנות בסמוך לאזור שבו מתוכננת הקמת אתר להטמנת פסולת, טיפול בפסולת יבשה ורשת תשתיות, שלמען השלמתו יופקעו כ־500 דונם מאדמות הכפרים הפלסטיניים ענאתא ועיסאוויה.
המתנגדים הוסיפו כי הפרויקט מהווה פגיעה חמורה בזכויות התושבים הפלסטינים באזורים אלה, ובמיוחד בזכותם לרכוש וכבוד, פוגע בזכות לפיתוח סביבתי ומנשל את התושבים מהמשאבים החיוניים לפיתוח תכנוני וכלכלי. ההתנגדות מציינת שהנתונים על הצרכים העתידיים לשני הכפרים מראים שהכפר א-טור יזדקק עד שנת 2030 ליותר מ־1700 דונם נוספים, ואילו עיסאוייה תזדקק עד אז ל־1100 דונם בנוסף לשטחה הנוכחי.