שני דו"חות חדשים לפורום לדו-דיום בנגב

הפורום לדו-קיום בנגב פרסם בחודש דצמבר שני דו"חות חדשים:

 

תהליכים של נישול בנגב-נאקב: מדיניות תביעות הנגד כלפי הערבים הבדואים. הדו"ח הוכן על ידי הפורום לדו-קיום בסיועו של אחמד אמארה, עו"ד זכויות אדם פלסטיני ודוקטורנט באוניברסיטת ניו יורק. 

וכן דוח על הריסת בתיהם  של הערבים-הבדואים בנגב, מאת ג'לאל זיאדנה ובעריכת חיה נח וראתב אבו קרינאת.