חיה נח

עמוד: 1 מתוך 1
2013-01-03
הפורום לדו-קיום בנגב פרסם בחודש דצמבר שני דו"חות חדשים: תהליכים של נישול בנגב-נאקב: מדיניות תביעות הנגד כלפי הערבים הבדואים. הדו"ח הוכן על ידי הפורום לדו-קיום בסיועו של אחמד אמארה, עו"ד זכויות אדם פלסטיני ודוקטורנט...