השתלמות של עדאלה לעורכי דין בנושא ייצוג עצורים ואסירים

השתלמות זו הינה המשך להשתלמויות קודמות בחיפה, אום אל פחם ובנגב באותו נושא, שמרכז עדאלה קיים בהצלחה בשנים האחרונות.
 
היום, 26.5.14, נפתחה בחיפה השתלמות לעורכי דין שמארגן מרכז עדאלה תחת הכותרת \\'ייצוג עצורים ואסירים: מעצר, חקירה וסעדים משפטיים\\' בהשתתפותם של יותר מעשרים עורכי דין. השתלמות זו הינה המשך להשתלמויות קודמות בחיפה, אום אל פחם ובנגב באותו נושא, שמרכז עדאלה קיים בהצלחה בשנים האחרונות. מטרת ההשתלמות הינה הכנת עורכי הדין לייצוג עצורים ואסירים, ומתן כלים ואסטרטגיות משפטיות לעבודה בסוגיות הקשורות לאסירים, ומעצרים על רקע פעילות פוליטית, במיוחד במצבי חירום, בהם יש מספר רב של עצורים, כגון הפגנות ואירועי מחאה. 
בנוסף לתכנים שנכללו בהשתלמויות קודמות, השתלמות זו תכלול נושאים הקשורים לעינויים, וזכויות אסירים לאחר שנשפטו. ההשתלמות בת חמשת המפגשים השבועיים תכלול הרצאות בהיבטים חוקתיים בתיקים פליליים ו\\'ביטחוניים\\', ייצוג עצורים בבתי דין אזרחיים וצבאיים, והתנהלות בשעות המעצר הראשונות ובחקירות הראשוניות. כמו כן, ההשתלמות תכלול הרצאות בנושא ייצוג עצורים מנהליים וייצוג עצורים קטינים/ילדים. בנושא העינויים, ההשתלמות תכלול הרצאות על עינויים בחוק ההומניטארי הבינלאומי, שיקום וסיוע לנפגעי עינויים, והיבטים משפטיים ורפואיים לשימוש בעינויים ובכלי חקירה בלתי חוקיים.