עדאלה בקדם בג"צ: לחדול מכבילתם של עצורים מנהליים שובתי רעב בעת תפילתם

איזוק העצורים המנהליים במשך 24 שעות, גם במהלך מועד חמש התפילות היומיות גורמת לעצורים סבל וכאב רבים

מרכז עדאלה הגיש קדם בג"ץ, בו דרש מהמדינה להורות לשב"ס לחדול מכבילתם של עצורים מנהליים שובתי רעב בעת התפילה. העצורים המנהליים שובתי הרעב, אשר רבים מהם מאושפזים בבתי חולים בשבועות האחרונים, נאזקו למיטותיהם מייד עם אשפוזם בבתי החולים, ומאז אין ביכולתם לקום מהמיטות. בעקבות כך, הם נאלצים לעמוד על מיטותיהם בזמן התפילה, כשהם אזוקים באחת מרגליהם, מה שגורם להם לסבל ולכאבים. 

עו"ד אראם מחאמיד ממרכז עדאלה ביקר במהלך השבוע אסירים שובתי רעב, אשר הובהלו לבית החולים לאחר הידרדרות שחלה מצבם הבריאותי. אחד האסירים מסר לעו"ד מחאמיד כי שב"ס מונע מהם בבתי החולים גישה סדירה לשירותים, ובגלל זה האסירים נאלצים להמעיט בשתיית מים, על מנת לא להידרש לשירותים. יש להזכיר כי המעטה בשתיית מים, בשל מצבם של האסירים, עלולה להוביל לסכנת חיים ופגיעה חמורה ובלתי הפיכה במצבם הבריאותי.

עו"ד אראם מחאמיד ממרכז עדאלה ציין במכתבו כי "איזוק העצורים המנהליים במשך 24 שעות, גם במהלך מועד חמש התפילות היומיות גורמת לעצורים סבל וכאב רבים...בעת התפילה הם נאלצים לעמוד על המיטות כשהם אזוקים באחת מרגליהם, והעמידה בעת התפילה כשאחת מרגליהם כבולות גורמת לחוסר איזון בעמידתם מה שמסכן אותם ליפול בעת התפילה."    

עוד כתב עו"ד מחאמיד כי ההחלטה לכבול את העצורים המנהליים שובתי הרעב נעשתה באופן גורף ובלתי-מידתי. "מדובר בכבילה ממושכת שאינה מבחינה בין רמת המסוכנות של כל עצור, אינה מבחינה בעיתויים בו ניתן לשחרר את העצור מאזיקים לצורך קבלת טיפול רפואי ו/או לצורך תפילה ואינה מבחינה בעיתוי בו ניתן לשחרר את העצור מאזיקים במועדי התפילה ובשעות הלילה כאשר הוא נוכח בחדרו בפיקוח סוהרים." בסיום פנייתו ציין עו"ד מחאמיד כי באם לא תתקבל תגובה מיידית לפנייה, מרכז עדאלה יפנה לערכאות שיפוטיות. 

מכתב זה הינו אחד מסדרת מכתבים שעדאלה שלחה לרשויות, במטרה לעצור את מדיניות השב"ס המופעלת נגד האסירים הפלסטינים המיועדת לשבור את שביתת הרעב. מרכז עדאלה שלח עד כה מכתבים ופניות קדם בג"ץ בעניין שיבוש ביקורי עורכי דין, מניעת ביקורי משפחות, מניעת יציאת האסירים השובתים לחצר, כבילה במהלך טיפול רפואי ועניינים אחרים. ביום רביעי, 25.6.2014, ייערך דיון בבית המשפט המחוזי בנצרת בנושא העתירה שהגיש עדאלה נגד כבילת האסירים שובתי הרעב בבתי החולים 24 שעות ביממה. 


כ- 190 פלסטינים עצורים כיום בבתי כלא ישראליים במסגרת מעצר מנהלי. בתאריך 24.4.14 החלו כ- 125 עצורים מנהליים בשביתת רעב וזאת כמחאה על מעצרם ללא חשד בעבירה כלשהי, ללא משפט וללא הרשעה. נכון להיום, השביתה הגיעה ליומה ה- 61, וכ- 80 משובתי הרעב מאושפזים בבתי החולים, וזאת עקב התדרדרות במצבם הרפואי.