חיוב העובדים לדבר עברית בלבד הינו בלתי חוקתי

חיוב אנשי הצוות לדבר אך ורק בעברית גם אם הצוות עצמו דובר ערבית, משמעה איסור לדבר בשפת אימם, השפה הערבית. איסור זה הינו בלתי חוקי בעליל. משמעות האיסור הינה כפייה עליהם לדבר בשפה שאינה שפת אימם

"חיוב אנשי הצוות לדבר אך ורק בעברית גם אם הצוות עצמו דובר ערבית, משמעה איסור לדבר בשפת אימם, השפה הערבית. איסור זה הינו בלתי חוקי בעליל. משמעות האיסור הינה כפייה עליהם לדבר בשפה שאינה שפת אימם, ועל כן יש היא מהווה דיכוי של אותם עובדים", כך נכתב בפניית מרכז עדאלה לד"ר מסעוד ברהום, מנהל בית החולים הגליל המערבי בנהריה, אשר הורה לעובדי בית החולים לדבר אך ורק בשפה העברית בכותלי המוסד.

עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה ציינה כי האיסור על העובדים הערבים לדבר בשפה הערבית מהווה פגיעה בזכותם החוקתית לחופש הביטוי. "האיסור על עובד לדבר בשפת אימו, במיוחד כאשר הוא מבקש לתקשר עם קולגות ששפת אימם אף היא השפה הערבית, יש בה כדי להוות פגיעה בזכות החוקתית לחופש הביטוי. שכן דיבור בשפת האם מבחינתם, הינה הדרך היעילה והעדיפה ביותר כדי להביע את  עצמם ואת עמדותיהם ולהעביר את המסר הכי מדויק שהם מתכוונים אליו". 

עוד נכתב בפניית עדאלה כי ההוראה מנוגדת לרוח חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מיום 3.2.11 בנושא התאמה והנגשה תרבותית של המערכת לכל אזרחי המדינה, שבה צוינה הנגשה שפתית כמרכיב אשר עשוי לצמצם את ההפליה ואת הפערים באספקת שירותי הבריאות. 

בתגובתו של ד"ר ברהום למרכז עדאלה נמסר כי הדברים שפורסמו בתקשורת אינם מדויקים. "מומלץ שמטפל ומטופל ידברו ביניהם בשפת האם של המטופל, כדי לתת או לקבל מידע חיוני וזו ההנחיה שניתנה. אף אחד מאנשי הצוות אינו מחויב לדבר שלא בשפת האם שלו בעת שאינו שוהה לצד מיטת המטופל", כתב ד"ר ברהום.

אולם מהמסמך המקורי שנשלח ע"י ד"ר ברהום למנהלי המחלקות עולה כי ההוראה היא אכן גורפת ותקפה לכל שטח בית החולים. עו"ד זהר הבהירה זאת בתגובה שנשלחה היום, 10,9,14, לד"ר ברהום: " בהתאם לפנייה  שאתה העברת אל מנהלי המחלקות...עולה כי החובה שהינך מטיל הינה גורפת והיא חלה על 'כותלי המרכז הרפואי' ללא החרגה ללא קשר אם המטופל דובר עברית או לא". משכך, עו"ד זהר שבה ודרשה כי ההוראה לדבר אך ורק בשפה העברית תבוטל.