אושרה עקרונית תכנית להפקעת 700 דונם מאדמות עיסאויה וא-טור

החלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה התקבלה לאחר שהוגשו ערעורים כנגד החלטת הוועדה המחוזית מטעם מרכז עדאלה, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי וארגונים נוספים
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה החליטה בערב יום רביעי, ה- 10.9.14, לאשר עקרונית את פרויקט "הגן הלאומי" במורדות הר הצופים שלפיו יופקעו קרוב ל- 700 דונמים מאדמות עיסאויה וא-טור בירושלים המזרחית. בהחלטה נכתב כי חברי המועצה השתכנעו בכך שהתכנית מבטיחה את עקרון השמירה על הנוף ועקרונות תרבותיים דתיים והיסטוריים. החלטת המועצה נשענת באופן מלא על הנראטיב היהודי-ציוני בהיסטוריה של העיר שרואה באזור זה כ- "האזור שדרכו ברח המלך דוד מירושלים... ממנו עלה הנביא ירמיהו לעיר...המקום שממנו נכנס עם ישראל בפעם הראשונה אל הארץ המובטחת."

אמנם המועצה הפנתה ביקורת כלפי וועדת התכנון המחוזית בירושלים, אשר אישרה את התכנית בלי לקיים את בדיקה מספקת לגבי מהם הצרכים התכנוניים של עיסאוויה וא-טור, וההשפעה השלילית שיכולה לעלות מהתכנית לכפרים אלה. אך במקביל, המועצה לא ראתה בבעיה זו כמספקת על מנת לבטל את התכנית כבקשת המתנגדים, אלא הסתפקה בהחזרת התכנית לוועדה המחוזית לעיון חוזר, ובדיקה נוספת האם התכנית מנוגדת לצרכיהם של הכפרים.

החלטת המועצה התקבלה לאחר שהוגשו ערעורים כנגד החלטת הוועדה המחוזית מטעם מרכז עדאלה והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, בשותפות עם הקואליציה לזכויות הפלסטינים בירושלים, לצד ארגוני זכויות אדם וארגונים משפטים נוספים, והוועד לפיתוח עיסאוויה. 

בהחלטתה סירבה המועצה לקבל את טיעוניהם של המתנגדים לפיהם התכנית במהותה הינה בלתי חוקית מפני שהיא חלה על שטחים כבושים, וכי היא מנוגדת לחלוטין לחוק ההומניטארי הבינלאומי אשר אוסר שינויים מהותיים על אדמות כבושות, אלא לצורך צבאי או לאינטרס של האזרחים המוגנים, קרי, תושבי ירושלים המזרחית. 

המועצה סברה שירושלים המזרחית הינה אזור ישראלי שחל עליו החוק הישראלי וזכותן של הרשויות בישראל להחיל עליו תכניותיה. בתגובה להחלטה אמרה עו"ד סוהאד בשארה ממרכז עדאלה, שהגישה את ההתנגדות, כי "התיקונים שיכולה הוועדה המחוזית לתכנון להכניס לתכנית, אם בכלל היא תעשה זאת, יהיו תיקונים מינוריים ושוליים שלא ישנו את מהותה הקולוניאליסטית של התכנית. בנוסף למסוכנות שבהפקעת אדמות והמשבר העמוק שיחול מבחינת תכנון ופיתוח הכפרים, ישנו הנושא העקרוני שהוא העצמת השליטה הישראלית על ירושלים המזרחית, שינוי האופי של האזור ודחיקת או העלמת זהותו הפלסטינית. כמו כן, העצמת ההתנחלויות דרך יצירת רצף טריטוריאלי ביניהן. 

הקואליציה לזכויות הפלסטינים בירושלים גינתה את ההחלטה והביעה התנגדות חריפה לתכנית. "אנו רואים בה החלטה מסוכנת שמעצימה את הנראטיב והטיעון הדתי-ציוני, שמטרתו להבטיח שליטה מלאה על העיר הכבושה ולייהד את כל הווייתה. התכנית היא חוליה נוספת בשרשרת המדיניות הישראלית שמטרתה הראשית היא לגרש את הפלסטינים הירושלמים מאדמתם ועירם".