בעקבות עתירת עדאלה: בית המשפט המחוזי בחיפה הורה להעביר את יתרת התמיכה העירונית לתאטרון אלמידאן

בית המשפט המחוזי בחיפה הורה ביום רביעי, 4.11.15, לעיריית חיפה להעביר את יתר התמיכה העירונית לתאטרון אלמידאן בעיר, וזאת לאחר שהעברת התקציבים הופסקה מאז חודש מאי השנה

בית המשפט המחוזי בחיפה הורה ביום רביעי, 4.11.15, לעיריית חיפה להעביר את יתר התמיכה העירונית לתאטרון אלמידאן בעיר, וזאת לאחר שהעברת התקציבים הופסקה מאז חודש מאי השנה. השופטת ברכה בר זיו כתבה בהחלטתה כי "שלילת תמיכה שאושרה כהחלטה כדין חייבת גם היא להיעשות בדרך של קבלת החלטה כדין, ומשהדבר לא נעשה בדרך זו – יש בכך להעיד על חוסר תקינות בפעולת הרשות, ודין פעולה שכזאת להתבטל."
 

ממרכז עדאלה, שהגיש את העתירה בשם תאטרון אלמידאן, נמסר בתגובה כי "מצער שעיריית חיפה תעביר את התקציבים רק בעקבות התערבות בית המשפט. מזה חודשים ארוכים ניתנה לעירייה האפשרות לחזור בה מצעדיה המפלים שפגעו בתיאטרון ובציבור הערבי. כעת אנו מצפים להחלטה במסגרת העתירה השנייה שהגשנו לבג"ץ נגד משרד התרבות והשרה רגב בדרישה להחזיר את תקציב התיאטרון שהוקפא. לאור ההחלטה היום, אנו חוזרים וקוראים למשרד התרבות להעביר את יתרת התמיכה לתאטרון, למנוע המשך הפגיעה בזכות לחופש ויצירה ולחסוך צעדים משפטיים מיותרים".

 

עוד נמסר ממרכז עדאלה כי "בית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים אישר את עמדתנו הגורסת כי הפסקתה של העברת התקציבים נעשתה באופן שאינו עומד במבחני המשפט המנהלי הבסיסיים: ללא מתן זכות טיעון ושימוע קודם לקיום הדיון במועצה, ללא מתן החלטה רשמית עם נימוקים, בניגוד למבחני התמיכות וללא תשתית עובדתית ראויה, תוך הפעלת שיקולים פוליטיים."