עדאלה עתר לבית המשפט בדרישה שיורה למשטרת ישראל לפרסם את הוראות הפתיחה באש

עו"ד מוחמד בסאם ציין כי מהסרטונים אשר תיעדו ירי קטלני של שוטרים כלפי חשודים, עולה חשד כבד שבעקבות שינוי ההוראות שוטרים נפתחה אש קטלנית שלא לצורך

מרכז עדאלה הגיש ביום חמישי, 10.12.15, עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בלוד, בדרישה כי יורה למשטרת ישראל לפרסם את הוראות הפתיחה באש העדכניות. עתירת עדאלה לבית המשפט באה בעקבות סירובה של המשטרה לבקשת עדאלה, להעביר מידע אודות הוראות הפתיחה באש של המשטרה, ובהן: ההוראות שעל פיהן פועלים השוטרים בהתמודדותם עם ההפגנות במזרח ירושלים ובנגב, ההוראות והנהלים לעניין הפתיחה באש נגד קטינים, וההוראות לשימוש ברובה "רוגר" באמצעי לפיזור הפגנות. בעתירת עדאלה צוין כי במהלך חודש ספטמבר השנה הודיעה ממשלת ישראל על שינוי הוראות הפתיחה באש, אולם משטרת ישראל מסרבת לפרסם מידע אודות הנהלים החדשים.

 

עו"ד מוחמד בסאם ממרכז עדאלה, שכתב את העתירה, ציין כי מהסרטונים אשר תיעדו ירי קטלני של שוטרים כלפי חשודים, עולה חשד כבד שבעקבות שינוי ההוראות נפתחה אש קטלנית שלא לצורך: "לאחר שינוי הוראות הפתיחה באש, וייתכן שכפועל יוצא מכך, אירעו מספר אירועים ותקריות בהן עלה החשש שאנשי המשטרה השתמשו בנשק קטלני בנסיבות שלא הצדיקו כך".

 

בנוסף, טען עו"ד בסאם כי הדבר הכרחי לנוכח ההשלכות העתידיות החמורות אשר עשויות להיות לשינויים אלה: "במצבים בהם מבקשת המשיבה, כמוסד המרכזי האמון על אכיפת החוק והסדר הציבורי, להשתמש בכוח ולפתוח באש נגד מי מאזרחי או תושבי המדינה, עליה לעשות זאת לפי כללים פומביים, כתובים וברורים והנתונים לביקורת ציבורית ושיפוטית". עוד ציין עו"ד בסאם כי הדברים מקבלים משנה תוקף לאור קיומן של הוראות פתיחה באש שונות עבור אזורים גיאוגרפיים שונים.

 

בעתירה לבית המשפט הובאו קטעים מתוך דו"ח וועדת אור, וועדת החקירה הממלכתית אשר חקרה את האירועים שהובילו להרג 13 מפגינים ערבים במהלך אוקטובר 2000. עו"ד בסאם ציין בעתירה שוועדת אור קבעה בצורה נחרצת כי על אף קיומם של נהלים המסדירים את השימוש בירי כדורי גומי, הנהלים גובשו ע"י המשטרה באופן לא תקין וללא עריכת בדיקות כיאה לנהלים החורצים גורלות. לכן, נטען בעתירת עדאלה כי קיימת סכנה בנוהלי פתיחה באש אשר אינם חשופים לביקורת ציבורית ושיפוטית עליהם.

 

בנוסף, עו"ד בסאם ציין בעתירה כי משטרת ישראל מפרסמת נהלים המוגדרים כמבצעיים, ועל כן אין ממש בטענתה כי פרסום הנהלים עלול לגרום לפגיעה בביטחון המדינה, ביטחון הציבור או שלומו של אדם. כך, פורסמו נהלים אודות הפעלת רובים מסוג מסוים, שימוש בתחמושת, הפעלת אמצעים לפיזור הפגנות, הפעלת שימוש בנוזל בואש, הפעלת תכשיר פלפל ועוד. "יוצא אפוא, כי לא זו בלבד שפרסום נהלים 'מבצעיים' הינו עניין שבשגרה...אלא שטענת המשיבה כי חשיפת ההוראות טומנת פגיעה פוטנציאלית בביטחון המדינה והציבור ובתפקודה התקין, הינה משוללת כל יסוד...".

 

מבחינה משפטית, נטען בעתירה כי בהתאם לחוק ולהלכה הפסוקה, קיימת הנחת יסוד כי על הרשות לחשוף מידע, והסתרת מידע הינה בגדר פגיעה בעקרון חוקתי. בהקשר של הוראות הפתיחה באש, טען עו"ד בסאם כי קיימים ארבעה טעמים מכריעים לחשיפתן של הוראות הפתיחה באש לעיני הציבור: עניין ציבורי בפעולה של הרשות; זכותו של הפרט לדעת את הנורמות השלטוניות העשויות להשפיע על חייו; מניעת שרירותיות ואפלייה בגיבוש ההוראות; וחשיפת ההנחיות לביקורת ציבורית ושיפוטית.

 

לאור כל האמור לעיל, דרש מרכז עדאלה מבית המשפט להורות למשטרה למסור את המידע אודות הוראות הפתיחה באש העדכניות.