עדאלה: התניית מיגור ההפליה לבתי ספר במזרח ירושלים באימוץ תוכנית הלימודים הישראלית הינה בלתי חוקית

ההחלטה בדבר התניית התקצוב הינה בלתי חוקית שכן היא חורגת מסמכותו של המשרד לענייני ירושלים

מרכז עדאלה פנה בתאריך 10.8.16 לשר לירושלים ומורשת, זאב אלקין, וליועמ"ש אביחי מנדלבליט, בדרישה כי יחזרו בהם או יבטלו כל החלטה המתנה העברת תקציבים לשיפוץ בתי ספר במזרח ירושלים, באימוץ תכנית הלימודים הישראלית. ע"פ הדיווחים בתקשורת, צפוי המשרד לענייני ירושלים להעביר תקציב עבור בתי הספר הערבים במזרח ירושלים בסכום הקרוב ל- 20 מיליון שקלים, וזאת לצורך שיפוץ מבנים ופיתוח מבני חינוך, אך העברת התקציבים מותנית באימוץ תוכנית הלימודים של משרד החינוך.

 

עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה טענה בפנייתה כי ההתניה האמורה הינה בלתי-חוקית. "ההלכה הפסוקה אוסרת על הקצאה לא שוויונית ומפלה בין מוסדות הנתמכים הן ע"י משרדים ממשלתיים והן ע"י רשויות מקומיות וקובעת כי תקציבים ממשלתיים ועירוניים חייבים להיות מוקצים באופן שוויוני ועל בסיס קריטריונים ברורים וכתובים. לא זו בלבד, העובדה כי ההתניה חלה רק על בתי הספר הערבים בעיר, מובילה להקצאה בלתי שוויונית בין בתי הספר ובכך לפגיעה בזכות החוקתית לשוויון, המגיעה לכדי הפליה פסולה על רקע לאום. שכן רק בתי הספר הערבים בעיר ייפגעו בעקבות יישום ההחלטה."

 

עוד נטען בפניית עדאלה כי "בכל התיקים הדומים שהגיעו לבית המשפט העליון בעניין הפליית מערכת החינוך במזרח ירושלים, פרקליטות המדינה מעולם לא ציינה כי מיגור ההפליה מותנה בשינוי תוכנית הלימודים וגם בג"ץ התייחס לסוגיית ההפליה כאל עניין שאינו מותנה בדרישה פוליטית המבקשת לשנות את הסטאטוס קוו שנוצר בהקשר לתוכנית הלימודים המועברת בבתי הספר הערבים במזרח ירושלים מאז 1967."

 

באשר לזכותם של התלמידים ללמוד ולהתחנך במבנה תקין, ציינה עו"ד זהר כי "העובדה שהתקציבים המותנים אמורים להיות מועברים לצורך שיפוץ ופיתוח כיתות לימוד ומבני החינוך ככלל, משמעה כי התלמידים ימשיכו ללמוד במבנים רעועים ובמצבים ירודים דבר המשליך על איכות החינוך שהם מקבלים והגורם בתורו לפגיעה בזכותם החוקתית לחינוך."

 

בנוסף ציינה עו"ד זהר בפנייתה כי ההחלטה האמורה כלל אינה בסמכותו של המשרד לירושלים ומורשת:  "ההחלטה בדבר התניית התקצוב כאמור, הינה בלתי חוקית שכן היא חורגת מסמכותו של המשרד לענייני ירושלים. משרד זה אינו מוסמך להתערב בתוכן של תוכניות הלימודים בבתי הספר, תחום המצוי בתחום סמכותו של משרד החינוך ובכל מקרה הוא אינו מוסמך לפגוע בזכויות חוקתיות בהעדר חוק המסמיך אותו במפורש לעשות כן. דברים אלה מקבלים משנה תוקף בשל העדר הרלוונטיות בין האמצעי שנבחר לבין תכלית התקצוב. שכן, התקציב המדובר אמור לכסות הוצאות בגין שיפוץ ופיתוח מבני חינוך ואין לו כל קשר למהות או לתוכן חינוכי זה או אחר. לכן, לא זו בלבד שעצם ההתנייה הינה בלתי חוקית אלא שהיא זרה לחלוטין לתכלית התמיכה."

 

לכל האמור לעיל, דרש עדאלה מהשר אלקין ומהיועמ"ש מנדלבליט לחזור בהם מההחלטה להתנות שיפוץ בתי ספר באימוצן של תכניות לימוד ישראליות. 

מסמכים קשורים:

חוקים מפלים קשורים: