עדאלה הגיש בשם עיריית בית ג'אלא התנגדות לתכנית להרחבת ההתנחלות גילה

התכנית הנדונה מהווה המשך למדיניות הבלתי חוקית של בניית התנחלויות בשטחים הכבושים משנת 1967

מרכז עדאלה הגיש ביום 20.9.16 התנגדות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה בירושלים, לתכנית להרחיב את ההתנחלות גילה. ההתנגדות הוגשה בשם עיריית בית ג'אלא, אשר התכנית חלה על שטחי קרקעות נרחבים של העיר, בה שוכנים היום כ- 15,700 תושבים.

 

עו"ד סוהאד בשארה ממרכז עדאלה ציינה בהתנגדות כי "התכנית הנדונה מהווה המשך למדיניות הבלתי חוקית של בניית התנחלויות בשטחים הכבושים משנת 1967. המשפט הבינלאומי ההומניטארי מחייב את ישראל לדאוג לצרכיה החיוניים של האוכלוסייה האזרחית, לא לבצע שינויים יסודיים בשטח הכבוש, ולא להפקיע אדמות כבושות למען מטרות פוליטיות. עניין לנו בתכנית המשנה באופן מהותי את המארג המרחבי והדמוגרפי באזור עליו היא חלה על ידי הרחבת התנחלות גילה והעברת אוכלוסייה אזרחית של הכוח הכובש לשטח הכבוש, דבר המנוגד למשפט הבינלאומי שחל על מדינת ישראל ככוח כובש באזור."

 

בנוסף על כך, נטען בפניית עדאלה כי התכנית פוגעת בזכויות יסוד חוקתיות של תושבי בית ג'אלא: "התוכנית פוגעת קשות בזכותם של התושבים הפלסטינים באזור התוכנית לקניין. התכנית תביא להפקעה של שטחים מידי האוכלוסייה הפלסטינית ופעולה זו נעשית תוך העדפה מוחלטת של האינטרסים של הכוח הכובש. חלק מהקרקעות שעליהן מוקמת התנחלות גילה היו בבעלות פרטית או קולקטיבית של פלסטינים שהתגוררו או המתגוררים בבית ג'אלא ושרפאת. הרחבת ההתנחלות על קרקעות השייכות לבית ג'אלא ותושביה, ובין היתר, על רקע אי החוקיות שלה מלכתחילה, מהווה ללא ספק הפרה של הזכות לקניין."

 

עוד טענה עו"ד בשארה כי התכלית של התכנית אינה ראויה:  "הלכה פסוקה היא, כי תכלית ראויה לכל פעולה מינהלית היא זו שנותנת משקל לזכויות האדם ולא מניחה את הפגיעה הלא מוצדקת בהם. עניין לנו בפגיעה כה חמורה וכה גורפת בזכויותיהם הבסיסיות והחוקתיות של תושבי האזור הפלסטינים שאין כל תכלית ראויה לפגיעה כה מוחלטת בהם."

 

לאור כל האמור לעיל, דרש מרכז עדאלה כי הפקדת התכנית תבוטל, והוועדה תימנע מקידומה בעתיד. 

מסמכים קשורים: