עדאלה ומרכז ירושלים לזכויות אדם: ההוראה לסגור עסקים בעקבות אירוע דקירה היא נקמה וענישה קולקטיבית

החיוב לסגירת העסקים נעשה מחוסר סמכות שכן השוטרים לא לוו בצו או במקור חוקי אחר כלשהו המסמיך אותם בפעולתם

מרכז עדאלה ומרכז ירושלים לזכויות אדם פנו לשר לביטחון פנים, גלעד ארדן, למפכ"ל המשטרה רוני אלשייך וליועמ"ש אביחי מנדלבליט, בדרישה כי יורו שלא להפעיל מדיניות ענישתית ונקמנית נגד בעלי עסקים ערבים וזאת לאחר שמדיניות זו הופעלה בעקבות אירוע דקירה שהתרחש ביום 19.9.16. בעקבות אירוע הדקירה שהתרחש באותו בוקר, ברחוב סולטאן סולימאן, שוטרים עברו בכל העסקים אשר באזור והורו על סגירתם, תוך איומים בהטלת קנסות כספיים נגד מי שלא יעשה כן. 

 

עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה ועו"ד מחמד אבו סנינה ממרכז ירושלים לזכויות אדם טענו במכתבם כי "מדובר במדיניות שמניעיה זרים ואשר נועדה להתנקם ולהעניש קולקטיבית את כלל התושבים ובעלי העסקים. לכן וראשית כל, היא מנוגדת לכללי המשפט המנהלי המחייב רשות מנהלית מהימנעות מנקיטת אקט משיקולים זרים, פוליטיים וגזעניים. העובדה כי רק בעלי העסקים הערבים חוייבו בסגירת עסקיהם למרות הידיעה כי אירועים כאלו מתרחשים גם באזורים ויישובים יהודיים ואינה מוחלת שם, מגבירה את החשש כי מדובר באכיפה מפלה על רקע לאום."

 

בנוסף, נטען בפנייה כי מדובר בפגיעה בזכויות חוקתיות של בעלי העסקים: "מדיניות זו המובילה להכבדה כלכלית חמורה על בעלי העסקים וחיובם בסגירת עסקיהם פוגעת בזכותם החוקתית לחופש העיסוק וזאת בניגוד לחוק יסוד: חופש העיסוק ולהלכה הפסוקה בעניין. כמו כן, חיוב קולקטיבי ונקמני כזה באופן המתייג את כלל התושבים באזור ומטיל עליהם חשד בלתי מבוסס כאילו הם מעורבים בארוע, מהווה השפלה חמורה המגיעה לכדי פגיעה בזכות החוקית לכבוד המנוגדת לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו."

 

עוד צוין במכתב כי הפעולות הנ"ל נעשו בחוסר סמכות ובניגוד להוראות המשפט הבינלאומי, שחל על השטח הנדון:  "החיוב לסגירת העסקים נעשה מחוסר סמכות שכן השוטרים לא לוו בצו או במקור חוקי אחר כלשהו המסמיך אותם בפעולתם. ובכל מקרה חיוב זה מנוגד להוראות המשפט הבינלאומי וההלכה הפסוקה לפיה, כוח כובש אינו יכול לחבל בפעילות היומיומית, העסקית והכלכלית של האוכלוסייה האזרחית אלא במקרים חריגים של נחיצות צבאית, אשר במקרה זה לא התקיימו."

 

לאור כל האמור לעיל, דרשו מרכז עדאלה ומרכז ירושלים לזכויות אדם כי הגורמים המוסמכים יורו על הפסקת מדיניות זו, ויוציאו הוראות כי אין להשתמש בה. 

מסמכים קשורים: