עתירה להפסיק ענישה קולקטיבית של אסירים

 

 

האסיר כרים יונס, אזרח ישראלי השפוט למאסר עולם ומרצה את עונשו בכלא שטה, שימש כדובר האסירים בכלא. בינואר 2003 ניגש האסיר אל שלם בית הסוהר וביקש להתעדכן בדבר היתרה הכספית בפיקדונו האישי בבית הכלא. לאחר עיון בדף החשבון גילה כי פיקדונו חויב בסכום של 2925 ₪ ללא ידיעתו ומבלי לקבל את רשותו. משלם בית הכלא נמסר לו כי הסכום נמשך בגין קנסות כספיים שהוטלו על אסירים שונים שעברו עבירה משמעתית ונדונו לקנסות כספיים, ואשר יתרת הכספים בפיקדונותיהם לא אפשרה לגבות את הקנסות. על כן, ובהסתמך על הוראה חדשה מאת מנהל בית הכלא, נגבו קנסות אלו מחשבונו של יונס.

בעקבות זאת הגשנו לבית המשפט המחוזי בנצרת עתירה בשמו של יונס, וביקשנו מבית המשפט להורות לשירות בתי הסוהר להחזיר לפיקדונו האישי של האסיר את הכסף שנלקח מפיקדונו האישי שלא כדין בגין קנסות שהוטלו על אסירים אחרים.

העתירה נמשכה ביוזמת האסיר, שהובטח לו כי תנאיו ישופרו והחרמת הכספים תופסק.

עע"א (מחוזי נצרת) 138/03, כרים יונס נגד שירות בתי הסוהר