עדאלה פנה ליועמ"ש בדרישה לבטל מכרזים לשיווק קרקעות בגדה המערבית

רשות מקרקעי ישראל אינה מוסמכת בחוק לשווק קרקעות בשטחים הכבושים

מרכז עדאלה פנה לשמרון עדיאל, מנהל רשות מקרקעי ישראל, ליואב גלנט, שר הבינוי והשיכון, למשה כחלון, שר האוצר וליועמ"ש אביחי מנדלבליט, בדרישה כי יבטלו את המכרזים לשיווק קרקעות אשר הוכרזו כ"קרקעות מדינה" בשטחי הגדה המערבית. במהלך 2016-17  פרסמה רשות מקרקעי ישראל מכרזים לשיווק קרקעות בהתנחלויות גבעת זאב, מעלה אדומים, אלפי מנשה, אריאל, ביתר עילית, קרני שומרון, אורנית ועוד.

 

עו"ד סוהאד בשארה טענה בפנייתה כי רשות מקרקעי ישראל כלל אינה מוסמכת בחוק לשווק קרקעות בשטחים הכבושים: "השטחים הכלולים במכרזים הנ"ל מנוהלים כאילו הם חלק משטח מדינת ישראל שחלים עליהם חוקי מדינת ישראל. אי לכך, פרקטיקה זו מהווה, הלכה למעשה, סיפוח של שטחי המכרזים למדינת ישראל...חוק יסוד: מקרקעי ישראל, קובע, כי מקרקעי ישראל הנם 'המקרקעים בישראל של המדינה, של רשות הפיתוח או של הקרן הקימת לישראל'. דהיינו קרקעות בשטח מדינת ישראל."

 

בפניית עדאלה צוין כי מדובר בהפרה של המשפט הבינלאומי: "טובת הנכבשים ובטחון הכובש, הם שמניעים את דיני הכיבוש ויוצרים את מארג השיקולים שיכולה המעצמה הכובשת לשקול בעת שהיא עושה שימוש בכוחות שלטוניים ומנהלת את השטח הכבוש.. תפיסה זו מחייבת, כי שינוי ארוך טווח בשטח הכבוש, ככל שהוא מותר, ייעשה לטובתה של האוכלוסייה המקומית (היא אוכלוסיית האזרחים המוגנים). התפיסה הנ"ל מטילה גם איסור על המעצמה הכובשת לנצל את השטחים הנתונים לשליטתה לצרכיה הכלליים."

 

בסיכום פנייתה כתבה עו"ד בשארה כי "המכרזים דנן, שמזמינים אזרחים ישראליים לרכישת זכויות חכירה בשטחים הכבושים מפרה היא את האיסורים שבמשפט הבינלאומי ההומניטארי, משום שמכרזים מעין אלה, מבוססים על שיקולים ואינטרסים לאומיים וכלכליים שמשרתים, באופן מובהק, את האוכלוסייה האזרחית של המעצמה הכובשת ואת האינטרסים הפוליטיים של מעצמה זו."

 

לאור כל האמור לעיל, דרש מרכז עדאלה כי רשות מקרקעי ישראל תבטל את הליך שיווקן של קרקעות בגדה המערבית. 

מסמכים קשורים:

תיקים משפטים קשורים: