עדאלה לסמינר הקיבוצים: התניית מלגות בהשתתפותם של סטודנטים בכנס בהתנחלות הינה בלתי חוקית

מדובר בהחלטה הפוגעת בחופש הביטוי של סטודנטים רבים שמסרבים להיכנס להשתתף בכנס בהתנחלויות

מרכז עדאלה פנה לדיקנית הסטודנטים בסמינר הקיבוצים, ד"ר חנה אבני-שיין, לראש תכנית רג"ב במכללה, ד"ר תמר קטקו, ולמרכזת הארצית של תכנית רג"ב, ד"ר רמה קלויר, בדרישה כי תבוטל ההתניה של קבלת מלגה בהשתתפות סטודנטים הזכאים לה בכנס שיתקיים בהתנחלות אלון שבות. ע"פ הפרסומים בתקשורת, נאמר לסטודנטים שהביעו את אי-רצונם להשתתף בכנס כי אם הם לא יגיעו לכנס, תישלל מהם מלגה רג"ב (ראש גדול בהוראה) שכוללת הלוואה מועדפת ל-3 שנות הלימודים עד קבלת התואר.

 

עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה טענה בפנייתה כי מדובר בהחלטה הפוגעת בחופש הביטוי של סטודנטים רבים שמסרבים להיכנס להשתתף בכנס בהתנחלויות הבלתי חקויות: "התניית קבלת המלגה בכפייה של השקפה פוליטית אחת על שניה, הינה התניה פוגענית ומשפילה ואשר פוגעת בחופש הביטוי הפוליטי של הסטודנטים המהווה זכות חוקתית. הלכה פסוקה, שתוכנו של חופש הביטוי הפוליטי משתרע על כל צורת ביטוי המבקשת להעביר מובן פוליטי. ואחת ממושכלות היסוד מאחורי ההגנה על חופש הביטוי הינה דווקא במצב של מחלוקת במיוחד בסוגיה ציבורית ופוליטית כענייננו."

 

בנוסף, צוין בפניית עדאלה כי התנגדות להתנחלות ולכיבוש הינה עמדה מקובלת בחברה הישראלית ולכן יש לאפשר לסטודנטים לנקוט בעמדה בנושא זה:  "סוגיית ההתנחלויות מצויה במחלוקת ציבורית מאז כיבוש השטחים הפלסטינים בשנת 1967 ואין לשאלת חוקיות ההתנחלויות עמדה חד משמעית במשפט הישראלי. מיותר לציין כי המשפט הבינלאומי רואה בהם כבלתי חוקיות. ובהקשר זה ישנו ציבור רחב הרואה בעידוד קיום ההתנחלויות בגדה המערבית כחלק בלתי נפרד מעידוד ומתן לגיטימציה לכיבוש. עמדה זו, נתפסת כלגיטימית משום שהיא מבקשת להתנגד לכיבוש בדרכי שלום."

 

לאור האמור לעיל, דרשה עו"ד זהר בפנייתה כי מכללת סמינר הקיבוצים תבטל לאלתר את ההתנייה בדבר קבלת המלגה בהשתתפות בכנס בהתנחלות אלון שבות. 

מסמכים קשורים: